SGB

Advocatenkantoor dient klacht in tegen zakelijke verweerder om onbetaalde facturen

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder de nog openstaande declaraties moet voldoen. Hij verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € […]

Lees verder

Verweerder maakt geen gebruik van verweer, voorzitter wijst vordering van eiser toe

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder de openstaande declaraties niet voldoet. Hij verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € 8.327,71,–. […]

Lees verder

Heeft bedrijf onrechtmatig gehandeld door leiding te kappen?

Waar gaat de uitspraak over Het bedrijf heeft bij de verbruiker 3 leidingen gelegd in een pand met verschillende units. Enkele jaren later verzoekt de verbruiker het bedrijf één aansluiting te verwijderen. Het bedrijf geeft hier gehoor aan door de watermeter te verwijderen en de aansluiting bij de aanboring op de hoofdleiding te kappen. Volgens […]

Lees verder

Verbruiker mag rekenen op het vaste jaarbedrag in het aanbod

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn het oneens over de inhoud van de leveringsovereenkomst. Het bedrijf heeft een aanbod gedaan voor een leveringsovereenkomst met een looptijd van 5 jaar voor een vast jaarbedrag, waarmee de verbruiker akkoord is gegaan. Bij ontvangst van de jaarnota blijken de kosten een stuk hoger te liggen, waarover de […]

Lees verder

Verweerder moet openstaande declaratie voldoen

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder onbetaalde declaraties moet voldoen en verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vorderingen á € 2284,25,–. De […]

Lees verder

Niet gewezen op juiste klachtenprocedure bij CBO. Termijnoverschrijding niet verwijtbaar.

Waar gaat de uitspraak over De betalingsplichtige heeft geklaagd bij de organisatie die hem de factuur heeft toegezonden en niet bij de Collectieve Beheersorganisatie zelf. Strikt genomen is daarmee niet de juiste klachtenprocedure gevolgd, maar dat kan hem volgens de commissie niet verweten worden, omdat hij nooit op de juiste klachtenprocedure is gewezen. Gezien alle […]

Lees verder

Beide partijen hebben steken laten vallen, zodat de helft van de courtage betaald moet worden

Waar gaat de uitspraak over De makelaar heeft volgens de ondernemer verschillende fouten gemaakt, waaronder geen rekening houden met een voorkeursrecht. Hierdoor heeft hij veel ellende veroorzaakt. De ondernemer wil de courtage dan ook niet betalen. De makelaar is van mening dat hem niets te verwijten valt en wil dan ook zijn courtage ontvangen. De […]

Lees verder

Door toedoen van de waterleverancier kan de verbruiker niet meer nagaan wat de meterstand was bij meterwisseling

Waar gaat de uitspraak over Volgens de verbruiker kan het extreem hoge verbruik van drinkwater dat hem in rekening wordt gebracht niet kloppen. Dit verbruik is gebaseerd op de meterstand op een afgenomen meter. Deze meter is door de waterleverancier direct vernietigd. Er is ook nog een tweede meterwisseling geweest. De commissie overweegt dat in […]

Lees verder