SGB

Makelaar van verkoper heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld jegens koper

Waar gaat de uitspraak over De koper van een woning is van mening dat de makelaar van de verkoper hem niet correct heeft behandeld. Er zijn fouten gemaakt en er is slecht gecommuniceerd. De commissie stelt vast dat de makelaar weliswaar enkele kleine foutjes heeft gemaakt maar dat deze hersteld zijn of zo gering zijn […]

Lees verder

Advocaat bracht in de kort geding procedure een niet goed/volledig uitgeprint Excelbestand in

Waar gaat de uitspraak over Het terugkrijgen van de financiële administratie was de reden voor het kort geding. De advocaat heeft in de kort geding procedure een niet goed/volledig uitgeprint Excelbestand ingebracht. Om die reden moet de advocaat € 500,– aan de cliënt vergoeden. Volledige uitspraak Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van […]

Lees verder

Geen rechtsgrond voor leveren energie

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt is het lopende contract voor de levering van gas en elektra door het energiebedrijf overgenomen, terwijl hij dat niet wilde. Volgens het energiebedrijf is er wel sprake van een afgesloten contract. Er is een kopie van de bandopname waarop een akkoord wordt gegeven. En er is een […]

Lees verder

Ondernemer houdt makelaar onterecht aansprakelijk voor acties vertrekkende huurder

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft met de makelaar afgesproken dat hij zou bemiddelen bij de verkoop en/of verhuur van de bedrijfsruimte. Dit heeft de makelaar gedaan. De makelaar heeft zich niet verplicht tot beherende activiteiten. Niet de makelaar, maar de vertrekkende huurder is aansprakelijk voor schade die de ondernemer lijdt. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Schade als gevolg van geplande en vervolgens niet uitgevoerde werkzaamheden komt voor rekening van de netbeheerder

Waar gaat de uitspraak over De netbeheerder heeft een stroomonderbreking aangekondigd in verband met werkzaamheden maar die zijn toch niet doorgegaan. De klager heeft in verband met de stroomonderbreking een aggregaat gehuurd en wil de onnodig gemaakte kosten vergoed krijgen. Ook wil hij de schade vergoed krijgen die is ontstaan als gevolg van de stroomonderbreking […]

Lees verder

Door toedoen bedrijf is de ondernemer een maand huur misgelopen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de financiële afwikkeling van een tussen partijen mondeling overeengekomen beheerovereenkomst. De ondernemer wenst terugbetaling van het teveel in rekening gebrachte. Standpunt van de ondernemer De ondernemer heeft in verband met problemen met de huurders van een pand van hem het bedrijf ingeschakeld. Hij hoopte aldus te bewerkstelligen dat […]

Lees verder

Notaris moet nagaan of toevoeging/wijziging akte in overeenstemming is met de wil van alle partijen. Dit heeft hij nagelaten. Klacht gegrond.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door eiseres ondertekend vragenformulier en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding […]

Lees verder
1 3 4 5 6 7 16