SGC

Verzoek om informatie door nabestaande

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verlangt heldere informatie over de gewijzigde medicatie van de cliënt. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder terecht terughoudend is omgegaan als het gaat om inzage in het medisch dossier. Er is immers geen juridische grondslag waarop een nabestaande inzicht kan worden geboden. Tevens is de commissie van […]

Lees verder

Ondernemer handelt in overeenstemming met tarievenregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt bezwaar dat de ondernemer jaarlijks achtmaal vastrecht in rekening brengt ten behoeve van de infrastructuur om het water te kunnen leveren naar het complex van de consument waarin zich acht appartementen bevinden, terwijl er maar één aansluiting is. De consument stelt dat de ondernemer slechts eenmaal vastrecht […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Klacht ontvankelijk op basis van reglement commissie

Waar gaat de uitspraak over? De consument beklaagt zich over het feit dat de slimme meter niet uit te lezen is en stelt de ondernemer daar verantwoordelijk voor. De ondernemer is van mening dat niet zij, maar de netbeheerder verantwoordelijk is voor de werking van de meter en het netwerk waar deze op is aangesloten […]

Lees verder

Doorverwijzing BOB was redelijk en cliënte is voor wat betreft de onderhandeling niet onder druk gezet

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte klaagt erover dat zij niet goed en volledig is geïnformeerd over de overdracht van controles via het Bevolkingsonderzoek in plaats van via ziekenhuis. Verder klaagt cliënte over het volgende. Nadat borstkanker is geconstateerd, zou cliënte onder druk zijn gezet om op korte termijn haar borst te laten amputeren. Cliënte […]

Lees verder

Minderjarige dochter van de consument boekte een vakantie, overeenkomst is door commissie vernietigd

Waar gaat de uitspraak over? De minderjarige dochter van de consument heeft zonder toestemming een vakantie geboekt bij de ondernemer. Dat heeft zij gedaan op haar eigen naam, maar met de geboortedatum van de consument. De consument verlangt vernietiging van de overeenkomst. De ondernemer is het niet eens met het standpunt van de consument, omdat […]

Lees verder
1 2 3 653