Belettering en levering natuursteen

  • Home >>
  • Belettering en levering natuursteen

Fouten in grafmonument ter nagedachtenis van een overleden familielid

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft slordig werk afgeleverd. De consument wenst dat de bronzen letter (K) opnieuw wordt geplaatst en dat de zwerfkei en de kleine keien worden gereinigd. De door de commissie ingeschakelde onafhankelijke deskundige heeft geconcludeerd dat de letter (K) wel goed is geplaatst. Het is verre van zeker dat […]

Lees verder