Bemiddeling

Zorgaanbieder niet tekortgeschoten in zorgverplichting bij relatiebemiddeling

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt over de kwaliteit van de relatiebemiddeling. Volgens de klager was er geen sprake van eerlijke en onpartijdige bemiddeling en zijn er geen verslagen gemaakt van de gesprekken. Daarnaast stelt de klager dat de zorgaanbieder informatie uit de gesprekken met derden heeft gedeeld. Volgens de klager heeft de […]

Lees verder

Ondernemer houdt makelaar onterecht aansprakelijk voor acties vertrekkende huurder

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft met de makelaar afgesproken dat hij zou bemiddelen bij de verkoop en/of verhuur van de bedrijfsruimte. Dit heeft de makelaar gedaan. De makelaar heeft zich niet verplicht tot beherende activiteiten. Niet de makelaar, maar de vertrekkende huurder is aansprakelijk voor schade die de ondernemer lijdt. Volledige uitspraak […]

Lees verder