billijke vergoeding

Niet gewezen op juiste klachtenprocedure bij CBO. Termijnoverschrijding niet verwijtbaar.

Waar gaat de uitspraak over De betalingsplichtige heeft geklaagd bij de organisatie die hem de factuur heeft toegezonden en niet bij de Collectieve Beheersorganisatie zelf. Strikt genomen is daarmee niet de juiste klachtenprocedure gevolgd, maar dat kan hem volgens de commissie niet verweten worden, omdat hij nooit op de juiste klachtenprocedure is gewezen. Gezien alle […]

Lees verder