BSO

Contractuele boete na opzegging gastoudercontract en gevolgen bij een verkeerd advies BSO-contract

Waar gaat de uitspraak over Wegens een verhuizing beëindigd de consument het contract met de ondernemer. Wanneer zij een nieuw contract sluit, met een andere partij, geldt een boetebeding. De ondernemer legt deze boete op, zonder aannemelijk te maken dat de consument een nieuw contract heeft gesloten. Daarnaast verrekend hij daarmee een door de consument […]

Lees verder

Beëindigen plaatsingsovereenkomst wegens ongepast gedrag kind onredelijk

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de plaatsingsovereenkomst met de consument opgezegd. De consument verzoekt tot het terugdraaien van de opzegging. De ondernemer stelt dat deze opzegging contractueel mogelijk is. Hij beroept zich op bepalingen uit de algemene voorwaarden. Deze bieden de mogelijkheid om een contract op te zeggen, wanneer daarvoor zwaarwegende reden […]

Lees verder

Ondernemer mag kosten voor halve maand kinderopvang aan annuleringskosten in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over De consument wil het contract, minder dan één maand voordat de opvang van start gaat, kosteloos opzeggen. De consument vindt namelijk dat de ondernemer de gehele procedure, met name tijdens het intakegesprek, onzorgvuldig heeft gehandeld. Hierdoor is er geen vertrouwen meer in de ondernemer. De ondernemer heeft, behalve het geschetste […]

Lees verder

Ondernemer mag tariefsverhoging toepassen ondanks negatief advies oudercommissie

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie heeft een negatief advies uitgebracht voor de tariefsverhoging van €0,16 per uur voor alle BSO-pakketten. De inhoudelijke onderbouwing voor de tariefsverhoging ontbreekt. Het gelijktrekken van de marktpositie met de andere aanbieders is voor de oudercommissie niet voldoende. De ondernemer vindt de extra verhoging noodzakelijk, omdat het huidige tarief […]

Lees verder

Ondernemer mag uurtarief kinderopvang met 23% verhogen

Waar gaat de uitspraak over De consument is het niet eens met de tariefsverhoging van 23% per uur. Hij vindt de redenen van de ondernemer niet reëel en buiten proporties. Daarnaast stijgen de tarieven voor vaste pakketten veel minder dan de Vrije keus pakketten. De consument heeft een Vrije keus pakket. De ondernemer geeft aan […]

Lees verder

Onvoldoende redenen voor een melding bij Veilig Thuis door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De consument vindt dat de ondernemer onterecht een melding bij Veilig Thuis heeft gemaakt. Daarnaast is de consument niet tevreden over de dossieroverdracht van haar zoon en de interne klachtafhandeling van de ondernemer. De ondernemer vindt dat hij zorgvuldig, professioneel en rechtmatig heeft gehandeld. Daarnaast stelt de ondernemer dat er […]

Lees verder

Verhoging van uurtarief met terugwerkende kracht

Waar gaat de uitspraak over Prijsverhoging met terugwerkende kracht is in strijd met algemene voorwaarden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de verhoging van het basisuurtarief over het jaar 2019 die de ondernemer gedeeltelijk met terugwerkende kracht aan de consument in rekening heeft […]

Lees verder