cardioloog

Niet onzorgvuldig gehandeld door artsen bij zeer zeldzame ziekte van Still en pulmonale hypertensie

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft de ziekte van Still en haar gezondheid verslechterde. Volgens de cliënte is zij door de specialist onvoldoende geïnformeerd over haar ziekte en heeft de arts niet goed gehandeld door haar niet eerder naar de cardioloog te verwijzen. De uiteindelijke diagnose, namelijk pulmonale hypertensie, zou dan eerder zijn […]

Lees verder

Diagnose amyloïdose is zeldzaam, commissie kan niet concluderen dat diagnostisch traject onjuist is uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft verschillende klachten over de zorgaanbieder. Zijn echtgenote is in het ziekenhuis van de zorgaanbieder opgenomen voor een open-hart-operatie. Na de operatie is vastgesteld dat de echtgenote de aandoening amyloïdose had. Enkele weken later is de echtgenote overleden. De belangrijkste klacht ziet op het niet op tijd vaststellen […]

Lees verder

Niet is komen vast te staan dat arts de klachten van cliënt niet serieus heeft genomen

Waar gaat de uitspraak over Bijwerkingen waren erg en cardioloog heeft volgens cliënt niet geluisterd. Voor de commissie is onduidelijk gebleven of de bijwerkingen daadwerkelijk zijn besproken. Niet valt vast te stellen dat arts daadwerkelijk niet naar cliënt heeft geluisterd en dat hij de klachten niet serieus heeft genomen. Klachten ongegrond. Volledige uitspraak In het […]

Lees verder

De inzagen in het medisch dossier door de medisch-specialisten waarmee geen behandelrelatie bestond, was niet rechtmatig

Waar gaat de uitspraak over Cliënte is van mening dat het ziekenhuis haar privacy heeft geschonden met betrekking tot haar medische gegevens, haar daarover onjuiste informatie heeft gegeven en heeft geweigerd haar logging gegevens te verstrekken. Daarnaast beklaagt cliënte zich over de duur van de klachtafhandeling door het ziekenhuis. Het ziekenhuis ziet dat anders. Bij […]

Lees verder

Klacht is niet tijdig bij commissie ingediend

Waar gaat de uitspraak over De klacht is niet binnen 12 maanden nadat het ziekenhuis de klacht van cliënt had afgehandeld, bij de commissie ingediend. De cliënt heeft geen redenen opgeven waarom de termijnoverschrijding hem niet te verwijten is. De klacht kan daarom niet door de commissie worden behandeld.  Volledige uitspraak In het geschil tussen […]

Lees verder

Ziekenhuis maakte fouten in communicatie en bejening patiënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is na een bypassoperatie overgeplaatst naar het ziekenhuis. Na een paar dagen begon de cliënt in toenemende mate klachten te ervaren, maar volgens hem daar is onvoldoende naar geluisterd. Het ziekenhuis is van mening dat er medisch gezien goed is gehandeld, maar dat er in de beleving van […]

Lees verder