Chirurg

Handelen van de zorgaanbieder bij en na afloop van een ondergane operatie

Waar gaat de uitspraak over Opeenstapeling van gedragingen aan de zijde van de zorgaanbieder die niet stroken met zorgplicht. Chirurg heeft niet die zorg betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot/hulpverlener in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht en aldus niet binnen de grenzen van de redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Volledige uitspraak In […]

Lees verder

Operatie en chirurgische handelingen zijn medisch zorgvuldig uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over Operatie en chirurgische handelingen zijn medisch zorgvuldig uitgevoerd. Operatie is uitgevoerd zoals hij was bedoeld en geëigende techniek is toegepast voor dit soort operaties. Niet aannemelijk geworden dat arts operatie heeft onderschat en klaagster onvoldoende is geïnformeerd over mogelijke risico’s en gevolgen van de operatie. Verband tussen operatie en arbeidsongeschiktheid […]

Lees verder

Geen ondeugdelijke medicatie toegediend tijdens ingreep, wijze van onheuse communicatie is niet komen vast te staan

Waar gaat de uitspraak over Keuze van het ziekenhuis om de onderzoeksfase van de behandeling zonder toediening van verdoving te verrichten, is begrijpelijk en gebruikelijk gelet op het risico van het terugvloeien van de maaginhoud bij het gebruik van een roesje. Ook de afweging die is gemaakt bij het plaatsen van de stent, is begrijpelijk […]

Lees verder

Behandeling door arts is zorgvuldig geweest. Dringende situatie waardoor vooraf informed consent niet mogelijk was

Waar gaat de uitspraak over Keuze van arts om vermeende blindedarmontsteking te verhelpen met therapie was conform richtlijn. Cliënt geïnformeerd over spoedoperatie waarvoor cliënt toestemming heeft gegeven. Noodgedwongen is operatie anders verlopen en stuitte arts op onvoorzien probleem waarvoor geen toestemming was gegeven. Gezien noodzaak voor directe behandeling en om latere extra operatie te voorkomen […]

Lees verder

Geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor het overlijden van de moeder van klager

Waar gaat de uitspraak over De cliënte houdt het ziekenhuis aansprakelijk voor het overlijden van haar moeder. Door de betrokken artsen zijn geen fouten gemaakt. Het gekozen beleid is volgens voorschrift uitgevoerd. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], nabestaande van [cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Spaarne Gasthuis, gevestigd te Haarlem, (verder te noemen: […]

Lees verder