chirurgie

Zorgaanbieder heeft operatie goed en zorgvuldig uitgevoerd en meerdere keren geprobeerd cliënt tevreden te stellen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door de zorgaanbieder geopereerd, maar het resultaat was erg lelijk. Daarom is er een hersteloperatie uitgevoerd, hierna was het resultaat nog erger dan eerst. Volgens de cliënt is er een fout gemaakt bij de incisie en heeft hij ook geen siliconenpleisters of iets dergelijks aangeboden gekregen. Daarnaast […]

Lees verder

Blijvend gehoorverlies is gevolg aandoening, niet van de ingreep

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is twee keer geopereerd in het ziekenhuis van de zorgaanbieder, maar de operaties hebben niet het gewenste effect gehad. Hierdoor is de cliënte nu levenslang afhankelijk van een gehoorapparaat. Tijdens het behandeltraject voelde de cliënte zich niet serieus genomen door de zorgaanbieder, zo moest de cliënte lang wachten […]

Lees verder

Cliënt is niet-ontvankelijk, want heeft al eerder een schikkingsvoorstel geaccepteerd

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is niet tevreden over een door de zorgaanbieder uitgevoerde kincorrectie en heeft een klacht ingediend. Hij eist een schadevergoeding. De cliënt heeft de klacht al eerder voorgelegd aan de zorgaanbieder en heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd. De commissie oordeelt dat de cliënt geen redelijk belang meer heeft bij een […]

Lees verder

Cliënt moet eerst klachtenprocedure bij zorgaanbieder doorlopen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is overgebracht naar de zorgaanbieder vanwege vaatvernauwing en heeft meerdere hartoperaties gehad. Volgens de cliënt zijn er fouten gemaakt in zijn behandeling en probeert de arts dit goed te praten voor hemzelf en zijn collega’s. Volgens de zorgaanbieder wilde de cliënt niet naar de klachtencommissie van de zorgaanbieder […]

Lees verder

Cliënt had zelf mogelijkheid tot voorleggen klacht aan commissie kunnen onderzoeken

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door de zorgaanbieder aan zijn voet geopereerd, maar door de gebruikte schroef heeft de cliënt blijvende schade overgehouden. Volgens de cliënt is hij niet goed geïnformeerd over de mogelijke complicaties en risico’s. De ontstane schade is een fout en geen complicatie. Omdat de zorgaanbieder de cliënt niet […]

Lees verder