Dagopvang

Ondernemer had overeenkomst niet per direct mogen opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Alvorens per direct op te zeggen had ondernemer aan ouder de keus moeten geven: of per direct opzeggen of per direct externe hulp inschakelen. Dat heeft de ondernemer nagelaten. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst voor de zoon […]

Lees verder

Niet alleen maar opzeggen per eerste van de maand

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn met elkaar een opvangovereenkomst aangegaan, welke uiteindelijk door de consument is opgezegd. In geschil is de vraag vanaf wanneer de overeenkomt is opgezegd. De ondernemer beroept zich op de overeengekomen regeling dat enkel tegen de eerste dag van de maand kan worden opgezegd. Volgens de consument is deze […]

Lees verder

Schending informatieplicht ondernemer over prijsverhoging

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer is professionele partij en heeft een informatieplicht om juist en correct te informeren over de kosten zoals deze bekend zijn, maar ook aanstaande wijzigingen kenbaar te maken. Informatieplicht is geschonden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de voor de consument onverwachte verplichte stijging van afname van […]

Lees verder

Ondernemer zegde overeenkomst eenzijdig en onzorgvuldig op

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer zegt eenzijdig de overeenkomst betreffende de kinderopvang van de zoon van consument op omdat hij teveel begeleiding vraagt. De ouders geven aan, gezien de korte termijn, zich erg voor het blok gezet te voelen en hebben vervangende opvang voor hun zoon moeten regelen. Volgens de commissie heeft de […]

Lees verder

Ook al is het geen informatie per locatie, de argumenten van de ondernemer over tariefstijging voldoende

Waar gaat de uitspraak over? De oudercommissie van de kinderopvangorganisatie dient een klacht in omdat de ondernemer het advies over een tariefswijziging niet heeft opgevolgd. Samenvatting uitspraak De ondernemer vraagt de oudercommissie om advies over een tariefsverhoging met 4,48%. De oudercommissie stelde de ondernemer daarop vragen ter verduidelijking van de verhoging. De ondernemer gaf wel […]

Lees verder