dienstverlening notaris

Verweerster handelde niet als kandidaat-notaris maar als juridisch adviseur, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van dienstverlening door de verweerster en de berekeningen betreffende de erfbelasting. De verweerster vindt dat partijen een verschil van mening hebben over een deel van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is bevoegd om te oordelen in geschillen over (kandidaat-)notarissen. De commissie heeft […]

Lees verder

Cliënten geven akkoord voor aangepaste uitdelingslijst, kwaliteit dienstverlening notaris is deugdelijk

Waar gaat de uitspraak over De cliënten zijn ontevreden over de dienstverlening van de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder. De communicatie verliep niet goed en de notaris reageerde laat. Ook heeft hij het advies van de rechtbank over een uitdelingslijst genegeerd. De notaris vindt dat hij zorgvuldig en nauwkeurig is […]

Lees verder

Cliënte heeft klacht onvoldoende onderbouwd, notaris heeft afwikkeling nalatenschap binnen redelijke termijn afgewikkeld

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is de executeur van haar overleden broer. Zij is niet tevreden over de afwikkeling van de nalatenschap door de notaris, vooral over de communicatie en het trage tempo van de afwikkeling. De notaris ontkent dat er geen voorspoedige afhandeling van de erfenis heeft plaatsgevonden. Hij was bij de […]

Lees verder