Garantiewoning

In plaats van een steiger in het water kreeg de consument een vlonder in de tuin. Er ligt al een eerdere schikking met de verkoper (niet aannemer). Desondanks moet de aannemer ook schade vergoeden.

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben in juni 2016 een aannemingsovereenkomst gesloten. Onderdeel daarvan was de levering van een vlonder die voor een deel in het water zou worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt de vlonder niet deels in het water maar volledig gelegen in de tuin uitgevoerd. De consument vordert schadevergoeding van de ondernemer waarbij […]

Lees verder

Toiletten bij oplevering niet aangesloten op riolering, ondernemer moet gevolgschade herstellen

Waar gaat de uitspraak over De woning is in mei 2017 opgeleverd. Drie maanden later bleek dat beide toiletten in de woning niet waren aangesloten op het riool en gedurende die periode rechtstreeks in de kruipruimte hebben geloosd. Na ontdekking is de kruipruimte leeggepompt en zijn de toiletten alsnog aangesloten op het riool. De stankoverlast is […]

Lees verder

Werkbare dagen niet overschreden, de stagnatie in bouw kan niet aan ondernemer worden toegerekend

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bepaalt dat het appartement in maximaal 300 werkbare dagen dient te worden opgeleverd. Volgens de consument was er een overschrijving van 52 dagen. De arbiters zijn van oordeel dat de omstandigheden die door de ondernemer in het overzicht zijn opgenomen als “stagnatie overig”, […]

Lees verder

Oplossing ondernemer bij fout in constructie ventilatie leidt niet tot schade consument

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagde over een fout in de constructie van de ventilatie. De ventilatieopening is namelijk in de slaapkamer geplaatst in plaats van in de badkamer. In plaats van de ventilatie opnieuw aan te leggen volgens de bouwtekening, leidde de ondernemer deze vanuit de slaapkamer door naar de badkamer en is de ventilatieopening […]

Lees verder

Door onduidelijke communicatie startdatum bouw bracht ondernemer consument ten onrechte bouwrente in rekening

Waar gaat de uitspraak over De commissie heeft vastgesteld dat de ondernemer aan de consument geen afzonderlijke melding van de start van de bouw heeft gedaan, maar de start van de bouw, zonder een exacte datum te noemen, via nieuwsbrieven bekend heeft gemaakt. De exacte datum is voor de consument relevant omdat de consument dan […]

Lees verder