Hotel

Reisorganisator moet cliënt informeren over bouwactiviteiten rond het hotel

Waar gaat de uitspraak over Toen de cliënt op de bestemming aankwam, bleek dat er bouwactiviteiten rond het hotel waren. Dit was niet van te voren gemeld. De reisorganisator had dit kunnen weten, omdat deze werkzaamheden eerder gepland waren, maar pas later uitgevoerd werden. De reisleiding en accommodatieverschaffer hadden dit aan de reisorganisator kunnen laten […]

Lees verder