Internist

Klachten van cliënt zijn serieus genomen door de zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De cliënt stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor de manier waarop onderzoek naar zijn klachten is gedaan en voor de gemaakte fouten door de zorgaanbieder. De cliënt voelt zich niet serieus genomen en wilt een schadevergoeding van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vindt dat er geen wanprestatie is geleverd. Tijdens de poliklinieken […]

Lees verder

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de klachten van cliënt

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is van mening dat de er geen serieus onderzoek is gedaan naar zijn klachten. Er is geweigerd een CBCT-scan te maken en er is in eerste instantie vergeten om een bloedonderzoek aan te vragen. Het ziekenhuis is van opvatting dat er adequate onderzoeken zijn ingesteld. Er volgde geen sluitende […]

Lees verder

Geen fout of nalaten ziekenhuis geconstateerd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager gaf het ziekenhuis bij de behandeling van zijn overleden echtgenote onvoldoende voorlichting over de drie behandelopties bij de verstopte darm, waardoor er een verkeerde behandeloptie is uitgevoerd. Volgens de klager kreeg zijn vrouw ook niet de nodige hulp na de na de tweede chemokuur. Dit zou fatale […]

Lees verder