kinderdagopvang

Door ontbreken hitteprotocol ontbreekt maatstaf om sluiting kinderopvang te toetsen. Oudercommissie kan geen verzoek tot compensatie namens ouders indienen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvanglocaties mocht sluiten vanwege de hitte en of ouders gecompenseerd dienen te worden voor niet geleverde opvanguren. De ondernemer heeft op twee middagen al zijn opvanglocaties in Nederland gesloten en heeft dit besluit gebaseerd op protocollen. De sluiting is […]

Lees verder

Klachten over wisselende medewerkers, gewijzigde openingstijden en eerdere sluiting op Kerstavond bij kinderopvang zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft klachten over het wisselen van medewerkers op de opvang, een aanpassing van de openingstijden en een twee uur eerdere sluiting op Kerstavond 2019. De ondernemer heeft de openingstijd van 06.30 naar 07.00 gewijzigd, omdat er vrijwel geen belangstelling voor was om een kind al voor 07.00 uur […]

Lees verder

Consument heeft contract niet getekend en niet bij ondernemer ingeleverd, geen rechtsgeldige overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over Vanwege onenigheid tussen de consument en de ondernemer heeft de consument voorafgaand aan de opvang mondeling aangegeven van de opvang af te zien. Zij had al een factuur vooruitbetaald, maar wil dit bedrag terugkrijgen aangezien er nog niet was gestart met de opvang. Daarnaast heeft zij de overeenkomst niet getekend […]

Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onjuist en onzorgvuldig gebruikt

Waar gaat de uitspraak over De consument brengt haar kind twee dagen per week naar een kinderdagverblijf. Thuis ontwikkeld het kind zich normaal, maar op het kinderdagverblijf huilt het kind veel. Verschillende rapportages maken melding van ‘ontroostbaar zijn’. Ook een andere opvanglocatie brengt hierin geen verandering. Na een observatie door de zorgcoördinator wil deze een […]

Lees verder

Opzegtermijn langer dan een maand is niet toegestaan

Waar gaat de uitspraak over Opzegtermijn langer dan een maand is in strijd met de wet. Algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend. Consument heeft recht op vergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft met name betrekking op de vraag per wanneer de consument de overeenkomst mocht opzeggen en welke gevolgen dat heeft voor […]

Lees verder