Kinderopvang

Advies oudercommissie blijft uit, ondernemer voert prijswijziging toch door

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie vindt dat de adviesprocedure voor een prijswijziging onjuist en onrechtmatig is verlopen, omdat de ondernemer de lokale bedrijfseconomische gegevens niet wilde verstrekken. Hierdoor kon de oudercommissie niet tot een advies komen. De ondernemer vindt dat de oudercommissie op basis van de verstrekte informatie tot een advies had kunnen […]

Lees verder

Verhoging uurtarief kinderopvang overschrijdt redelijke grens

Waar gaat de uitspraak over De consument maakt gebruik van het Altijd Welkom pakket voor het afnemen van opvang bij de ondernemer. De ondernemer verhoogt het uurtarief van dit pakket enorm. De consument is het niet eens met de verhoging en de argumenten van de ondernemer. Het pakket Altijd Welkom houdt in drie dagen per […]

Lees verder

Verhoging van uurtarief kinderopvang met 46% is niet redelijk

Waar gaat de uitspraak over De consument maakt gebruik van het Altijd Welkom pakket voor het afnemen van opvang bij de ondernemer. De ondernemer verhoogt het uurtarief van dit pakket met 46%. De consument is het hier niet mee eens, aangezien het uurtarief bij het Standaard pakket maar met 1,9% stijgt. Het pakket Altijd Welkom […]

Lees verder

Commissie is bevoegd in geschil omtrent weigering informatieverstrekking aan ouder

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer hem niet voldoende heeft geïnformeerd over zijn dochter die bij de ondernemer gebruik maakt van de kinderopvang. De ondernemer vindt dat de commissie onbevoegd is om in dit geschil te oordelen, aangezien in de wettelijke bepaling over de informatieverstrekking voor niet-gezaghebbende ouders verwezen wordt […]

Lees verder

Kind gevallen, overeenkomst opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? Ondernemer heeft extra zorgplicht om er zeker van te zijn dat consument begrijpt wat er wordt gezegd zeker als er sprake is van een taalprobleem. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de handelwijze van de medewerkers van de kinderopvangorganisatie na een val van het zoontje van de […]

Lees verder

Geen onredelijke opzegging van overeenkomst wegens zwaarwegende reden

Waar gaat de uitspraak over Niet onredelijk dat ondernemer overeenkomst heeft opgezegd wegens een zwaarwegende reden. gedrag van vader van het kind valt aan te merken als ‘ongewenste omgangsvorm door de ouder, zoals intimidatie, agressie of geweld’ in de zin van de algemene voorwaarden. Toegang tot opvang is terecht geweigerd. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder