Levering elektriciteit

Geen saldering van door zonnepanelen opgewekte energie

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft zonnepanelen geïnstalleerd maar ontvangt voor de door hem teruggeleverde elektriciteit geen vergoeding van de ondernemer. De ondernemer wijst erop dat de zonnepanelen niet zijn geregistreerd en dat de elektriciteitsmeter niet geschikt was voor het gebruik van zonnepanelen. Er is geen teruglevering geregistreerd en er kan dan ook […]

Lees verder