Levering van gas en elektriciteit

  • Home >>
  • Levering van gas en elektriciteit

De verjaringstermijn treedt in wanneer de kosten voor het verbruik opeisbaar zijn

Waar gaat de uitspraak over Het geschil betreft de vraag welk deel van het door de consument genoten energieverbruik volgens de toepasselijke verjaringstermijn van consumentenkoop niet meer verschuldigd is. Door een misverstand tussen partijen is het energieleveringscontract in juli 2015 beëindigd, terwijl de consument wel energie is blijven afnemen. Na constatering van de vergissing is […]

Lees verder

Verbruiker mag rekenen op het vaste jaarbedrag in het aanbod

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn het oneens over de inhoud van de leveringsovereenkomst. Het bedrijf heeft een aanbod gedaan voor een leveringsovereenkomst met een looptijd van 5 jaar voor een vast jaarbedrag, waarmee de verbruiker akkoord is gegaan. Bij ontvangst van de jaarnota blijken de kosten een stuk hoger te liggen, waarover de […]

Lees verder

Geen rechtsgrond voor leveren energie

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt is het lopende contract voor de levering van gas en elektra door het energiebedrijf overgenomen, terwijl hij dat niet wilde. Volgens het energiebedrijf is er wel sprake van een afgesloten contract. Er is een kopie van de bandopname waarop een akkoord wordt gegeven. En er is een […]

Lees verder