longarts

Geen medisch verwijtbaar handelen, wel schending van de zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over Sinds de behandeling bij de longarts functioneert de cliënte slechter dan daarvoor. Omdat zij geen behandeling meer krijgt voelt ze zich in de steek gelaten. Het ziekenhuis stelt dat cliënte blijvende klachten ervaart, waarvoor meerdere artsen geen medische verklaring hebben gevonden. De behandelrelatie tussen cliënte en het ziekenhuis is beëindigd […]

Lees verder

In medisch dossier is geen informatie opgenomen over medische toestand

Waar gaat de uitspraak over Geen goede communicatie bij het ontslaan uit het ziekenhuis en geen goede verslaglegging over medische toestand van cliënt. Cliënt is ontslagen uit ziekenhuis terwijl zijn toestand dat niet toelaat. Er is onzorgvuldig gehandeld. Bij het tweede ontslag uit het ziekenhuis was er geen noodzaak om patiënt langer te houden. Geen […]

Lees verder
  • 6 september 2019