MDL-arts

Wijze van verslaglegging medisch dossier cliënt, planning en communicatie zorgaanbieder niet op orde

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over een nota voor een consult die volgens hem veel te hoog is en over de manier van planning, verslaglegging en communicatie door de zorgaanbieder. Het patiëntendossier was niet op orde en er ontbraken gegevens uit verschillende jaren. Daarnaast kan de cliënt geen jaarlijkse afspraak krijgen terwijl […]

Lees verder

Arts heeft onzorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over Arts had eigen onderzoek moeten verrichten hetgeen hij niet heeft gedaan. Bovendien heeft hij klaagster niet geïnformeerd over de gecorrigeerde brief toegezonden aan de huisarts en heeft hij zich voorafgaand aan consult niet goed laten informeren over de inhoud van het dossier. Klaagster ontvangt een schadevergoeding. Volledige uitspraak In het […]

Lees verder

Geen onjuiste diagnose van de buikpijnaanvallen

Waar gaat de uitspraak over Cliënte beklaagt zich over een onjuiste diagnostisering van haar buikpijnaanvallen. De cliënte moest volgens de arts zo snel mogelijk stoppen met het medicijn Seroxat en overgaan op een anders medicijn. In een ander ziekenhuis is later de diagnose ACNES (buikwandpijnsyndroom) gesteld. Door de onnodige medicijnwissel is cliënte haar baan verloren. […]

Lees verder

Geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor het overlijden van de moeder van klager

Waar gaat de uitspraak over De cliënte houdt het ziekenhuis aansprakelijk voor het overlijden van haar moeder. Door de betrokken artsen zijn geen fouten gemaakt. Het gekozen beleid is volgens voorschrift uitgevoerd. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], nabestaande van [cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Spaarne Gasthuis, gevestigd te Haarlem, (verder te noemen: […]

Lees verder