Neuroloog

Klager ontneemt zorgaanbieder kans om vragen over dwangverpleging en dwangmedicatie te beantwoorden

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager heeft de zorgaanbieder bij de cliënte, die was opgenomen voor verwardheid, onnodig en zonder overleg dwangmiddelen en dwangmedicatie gebruikt. Daarnaast is er tijdens een worsteling met het personeel van de zorgaanbieder een borstprothese lek geraakt bij de cliënte en werd zij als een soort proefkonijn behandeld door […]

Lees verder

Door de gevraagde vernietiging van het medisch dossier kan het ziekenhuis geen verweer voeren en de commissie geen oordeel geven

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is een rijbewijskeuring ondergaan bij een neuroloog van het ziekenhuis. De cliënt is het niet eens met het oordeel van de neuroloog. Daarnaast stelt hij dat de neuroloog gelogen heeft over welk formulier hij zou invullen. Hierdoor heeft de cliënt hogere kosten moeten maken. De commissie stelt vast […]

Lees verder

Adrenaline verkeerd toegediend, is aan zorgaanbieder te verwijten

Waar gaat de uitspraak over De klaagster kreeg tijdens een chemokuur last van huiduitslag. Hierdoor was medicatie noodzakelijk. Er is in overleg met de dienstdoend arts-assistent interne en supervisor neuroloog onder andere adrenaline voorgeschreven. De commissie stelt vast dat de arts de toedieningswijze van de adrenaline verkeerd heeft voorgeschreven. De verpleegkundige heeft deze toedieningswijze vervolgens […]

Lees verder