Niet aanwezig

Gevolgen voor ziekenhuis bij een afwachtende houding in de afhandeling van een klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft in maart 2019 twee klachten ingediend bij het ziekenhuis. Gezamenlijk is besloten de klachten één-voor-één te behandelen. Er zijn verschillende gesprekken geweest, het laatste gesprek heeft de cliënt verlaten. De cliënt heeft na dit gesprek geen contact meer opgenomen met het ziekenhuis. Uit eigen beweging heeft het […]

Lees verder

Klager is op tijd met het indienen van zijn klacht bij de commissie, omdat eind 2018 nog over de klacht is gecorrespondeerd

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt over het gebrek aan informatie over het risico van complicaties bij het uitvoeren van een Sachse ingreep en over de complicaties die zijn ontstaan na deze medische ingreep. De zorgaanbieder vindt dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klacht. De klager zou zijn klacht niet binnen […]

Lees verder

Cliënt diende klachten eerder bij ziekenhuis in en was op tijd met klacht op tijd bij De Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over Het ziekenhuis vindt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klacht. Volgens het ziekenhuis heeft de cliënt de klacht niet binnen de gestelde termijn ingediend bij de commissie. Ook zou de  klacht alleen bestaan uit vragen en geen klachten. De commissie vindt dat de klager wel binnen de gestelde termijn […]

Lees verder

Onzorgvuldigheid bij bloedafname

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een port-a-cath die dient als toegangspoort voor intraveneuze medicatie, maar ook om bloed af te nemen. De medewerkers van het ziekenhuis waren niet op de hoogte dat zij bij de cliënt bloed via de port-a-cath moesten afnemen. Volgens de commissie valt dit het ziekenhuis te verwijten. Ook […]

Lees verder

Consument is er niet op gewezen dat een verlenging van de opleiding geen garantie was voor het behalen van het certificaat

Waar gaat de uitspraak over De consument volgt een opleiding tot clown, die specifieke vaardigheden vereist in verband met de omgang met de doelgroep. Aan het einde van de opleiding voldeed de consument niet aan de norm en is haar een verlenging aangeboden. Ondanks een positieve feedback in de verlenging is de consument toch niet […]

Lees verder