oncoloog

Geen onzorgvuldig handelen van behandelend artsen

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is niet gezien door zaalarts, daarin is ziekenhuis tekortgeschoten. Verder is niet komen vast te staan dat behandelend artsen en verpleegkundigen bij hun inspanning tot medische behandeling fouten hebben gemaakt. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [woonplaats] en Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, […]

Lees verder

Geen fout of nalaten ziekenhuis geconstateerd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager gaf het ziekenhuis bij de behandeling van zijn overleden echtgenote onvoldoende voorlichting over de drie behandelopties bij de verstopte darm, waardoor er een verkeerde behandeloptie is uitgevoerd. Volgens de klager kreeg zijn vrouw ook niet de nodige hulp na de na de tweede chemokuur. Dit zou fatale […]

Lees verder