Onjuist/onzorgvuldige uitvoering behandeling

  • Home >>
  • Onjuist/onzorgvuldige uitvoering behandeling

Zorgaanbieder heeft zorgplicht bij behandeling nageleefd en niet onzorgvuldig gehandeld bij verhuizing

Waar gaat de uitspraak over De cliënt was onder behandeling voor zijn klachten over een dissociatieve identiteitsstoornis met een posttraumatische stressstoornis met een persoonlijkheidsstoornis. Hij klaagt dat de behandeling onzorgvuldig is geweest en niet heeft gewerkt. Daarnaast klaagt de cliënt dat de verhuizing naar een andere locatie onrust en een onveilig gevoel met zich heeft […]

Lees verder

Behandeling die de cliënt van de zorgaanbieder heeft ontvangen en de wijze van beëindiging van die behandeling

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is niet ontslagen maar doorverwezen vanwege taalbarrière. Geen sprake van wijziging van de diagnose noch van onheuse bejegening door de zorgaanbieder. Geen verwijtbaar handelen van de zorgaanbieder. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde [naam] advocaat en Stichting GGZ Centraal, gevestigd te Amersfoort, (verder te noemen: […]

Lees verder

Met de behandeling van de traumaverwerking is te lang gewacht en is later te snel afgebouwd

Waar gaat de uitspraak over In het behandelplan stond de behandeling van de Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS) voorop. Cliënte was daarmee ook akkoord. De commissie oordeelt dat de eerste behandelaar te lang heeft gewacht om het behandelplan uit voeren. Later heeft de tweede behandelaar ten onrechte de frequentie van de consulten verlaagd. De klachten […]

Lees verder

Behandeling van cliënt aantal jaren geleden en de nare gevolgen die de cliënt daarvan nog steeds ondervindt. Geen imagoschade door toedoen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Bewaartermijn van dossiers op grond van het dossierbeleid van de zorgaanbieder is vijf jaar na afloop van de zorg. behandeling is meer dan vijf jaar geleden afgerond. Het dossier is inmiddels vernietigd. Gegrondheid van de klacht is daarom niet meer vast te stellen. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zich voldoende ingespannen

Waar gaat de uitspraak over Informeren van de huisarts hoeft niet persé schriftelijk plaats te vinden. Zorgaanbieder heeft voldoende inspanningen verricht om cliënt na uitvallen van behandelaar toch steunend contact te blijven bieden. Van een in de steek laten van de cliënt is niet gebleken. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen […]

Lees verder

Voorkeur cliënt voor ECT-behandelingen

Waar gaat de uitspraak over Zorgaanbieder heeft de ECT-behandeling uitgevoerd zonder indicatiestelling en in afwijking van het protocol. Volgens cliënt is er blijvend schade aangericht. Volgens de commissie is er geen sprake van afwijking van het protocol. De indicatie voor de ECT-behandeling is de depressieve stoornnis van de client en niet de PTSS. Bovendien heeft […]

Lees verder

Arts heeft volgens de richtlijn gehandeld

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft de richtlijn gevolgd en dienovereenkomstig gehandeld. Het is niet aan de commissie om een wetenschappelijke discussie te voeren over de juistheid van de inhoud van de richtlijn. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting NKCV, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: de […]

Lees verder