onjuiste/onzorgvuldige uitvoerig behandeling

  • Home >>
  • onjuiste/onzorgvuldige uitvoerig behandeling

Vakkundig specialist moet afzien van behandeling wanneer gewenste resultaat niet kan worden bereikt

Waar gaat de uitspraak over De consument wil een nabehandeling microblading voor haar wenkbrauwen, waarover zij zich laat informeren door de ondernemer. Na de behandeling ontstaat tussen partijen discussie over het resultaat en wat de consument op basis van de – vooraf gegeven – informatie mocht verwachten. De ondernemer voert aan dat zij enkel minimale […]

Lees verder

Consument niet tevreden over cryolipolyse behandeling

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een aantal cryolipolyse behandelingen ondergaan bij de ondernemer. Na afloop van de tweede sessie is onduidelijkheid ontstaan over de betaling. Aan de consument is verzocht om € 300,– te betalen, terwijl bij de behandeling blaartjes zijn ontstaan en de consument van mening is dat de eerder betaalde […]

Lees verder

Onvoldoende aanwijzingen dat afbouw van medicatie cliënt beter laat functioneren

Waar gaat de uitspraak over De cliënt moest na zijn behandeling bij de zorgaanbieder zijn medicatie blijven gebruiken. Volgens de cliënt zijn de depressieve klachten die hij had een bijwerking van deze medicatie. Hij stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor de schade. De zorgaanbieder heeft toegegeven dat zij bij de heraanmelding van de cliënt tekort is […]

Lees verder

Cliënte niet adequaat geïnformeerd over wachttijden, moest afsluitbrief eerder ontvangen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft zes klachtonderdelen die o.a. zien op het niet nakomen van toezeggingen en afspraken betreffende wachttijden en termijnen in het behandeltraject, het zorgvuldig omgaan met privé gegevens en het onheus bejegenen door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vindt dat zij inhoudelijk goed en volgens de zorgplicht heeft gehandeld. Er […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft het recht om contact op te nemen met begeleiders en om informatie uit te wisselen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over het niet nakomen van afspraken met de behandelaar, het zonder toestemming verstrekken van informatie aan de begeleider van de cliënte en de praktijkondersteuner van de huisarts en het vermelden van onwaarheden in het dossier. De zorgaanbieder geeft aan dat er zorgvuldig en professioneel is gehandeld. Volgens […]

Lees verder

De commissie kan een beschuldiging van een strafbaar feit niet behandelen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde is de cliënte opzettelijk mishandeld door het verkeerd om aanbrengen van de voet/beenspalken. Volgens de gemachtigde zijn de voet/beenspalken niet zonder kracht verkeerd om te gebruiken. Daarnaast staat op de spalken duidelijk een L voor links en een R voor rechts. De commissie verklaart de gemachtigde niet-ontvankelijk, […]

Lees verder