Overige zorgverlening

Schadevergoeding na het niet optreden tegen een aanhoudende muggenplaag in kamer cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft drie jaar lang een kamer bij de zorgaanbieder gehad, waar hij hinder heeft ondervonden van een aanhoudende muggenplaag. Deze klacht is aangebracht bij De Klachtenadviescommissie Cliënten, welke tot een gegrond verklaring is gekomen. De zorgaanbieder kent geen richtlijn om de hoogte van een schadevergoeding te bepalen, welke […]

Lees verder

Klager heeft ondanks doorverwijzing naar andere organisatie klacht toch op tijd ingediend

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft een klacht over het handelen van één van de medewerkers – die op zzp-basis – werkzaam is voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vindt dat zij geen klachtenafhandeling hoeft te verrichten. Daarop wordt de klager naar Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken (DOKh) verwezen. DOKh verklaart zich onbevoegd […]

Lees verder

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Lees verder

Zorgaanbieder kan klachten niet enkel ontkennen, moet ook inhoudelijk reageren

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is niet tevreden over kwaliteit van de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder. Er zijn verschillende klachten geformuleerd en per brief bij de zorgaanbieder kenbaar gemaakt. De zorgaanbieder heeft alleen op het onderdeel omtrent de mondzorg gereageerd en niet op de overige klachtonderdelen. Volgens de cliënte is de kwaliteit van […]

Lees verder

Klacht kan ondanks het niet voorleggen aan de interne klachtencommissie toch behandeld worden

Waar gaat de uitspraak over De klager is de vertegenwoordiger van de cliënt. De klager klaagt over de kwaliteit van de zorgverlening van cliënt. Er wordt nalatig en onzorgvuldig met cliënt omgegaan. Onlangs hebben zich incidenten voorgedaan, waardoor de klager een geschil bij de commissie heeft ingediend. De zorgaanbieder vindt dat de klacht niet in […]

Lees verder

Klacht over declaratie kan niet behandeld worden, overige klachtonderdelen zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De klager is het niet eens met een declaratie van de zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar. Daarnaast is de klager het niet eens met het handelen van de zorgaanbieder met betrekking tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst en de klachtenregeling. De zorgaanbieder heeft de volledige declaratie bij de zorgverzekeraar al ingetrokken. […]

Lees verder