Overige zorgverlening

Geen behandelbeperking aanwezig, cliënte was terecht opgenomen in ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over De klager was mentor en wettelijk vertegenwoordiger van haar inmiddels overleden moeder (cliënte). De klager is niet tevreden over de gang van zaken rondom de ziekenhuisopname van de cliënte en stelt de zorgaanbieder hiervoor aansprakelijk. De zorgaanbieder zou volgens de klager moeten weten dat de cliënte absoluut niet in het […]

Lees verder

Handelen van zorgaanbieder leidt niet tot dood van echtgenote van klager

Waar gaat de uitspraak over De klager vindt dat er sprake is van onzorgvuldig handelen, dat zou hebben geleid tot de zelfdoding van zijn echtgenote. Zijn echtgenote is de moeder van de cliënt. De cliënt is voor gezinstherapie onder behandeling bij de zorgaanbieder. De klager vindt dat de zorgaanbieder onprofessioneel en onzorgvuldig heeft gehandeld tijdens […]

Lees verder

Het niet opstellen van een behandelplan door de zorgaanbieder is onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is het niet eens met de onbehoorlijke wijze van behandeling door de zorgaanbieder. De behandeling was onzorgvuldig en onprofessioneel. De cliënte en haar dochter hebben beiden in het hele jaar dat zij onder behandeling zijn geweest bij de zorgaanbieder, geen behandelplan gekregen. De zorgaanbieder erkent dat de behandeling […]

Lees verder

Zorgaanbieder schiet niet te kort in de zorgverlening, ondanks klachten gemachtigde

Waar gaat de uitspraak over De cliënte dient te revalideren bij de zorgaanbieder. De gemachtigde van cliënt klaagt over de kwaliteit van de zorgverlening door de zorgaanbieder. Zo zouden er te weinig behandelingen zijn geweest die zich richten op de revalidatie. Ook waren er communicatieproblemen en problemen met betrekking tot de mondhygiëne en diëtiek van […]

Lees verder

Cliënte stikt in een stukje brood, maar er is geen sprake van verwijtbaar handelen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is tijdens een door de zorgaanbieder georganiseerde activiteit gestikt in een stukje brood en om het leven gekomen. De dochter van cliënte stelt dat er sprake is van verwijtbaar handelen van de zorgaanbieder. De activiteitenbegeleiders (zonder EHBO-diploma) dachten dat cliënte een epileptische aanval kreeg. De dochter van de […]

Lees verder