Overige zorgverlening

Het was beter geweest als toestemming was gevraagd voor het inzien van het eerdere dossier

Waar gaat de uitspraak over Het zou zorgvuldiger zijn geweest als de zorgaanbieder voor het intakegesprek aan de cliënt toestemming had gevraagd voor inzage in het bij de zorgaanbieder aanwezige, eerdere behandeldossier. Onrechtmatig is het niet. Ook de andere klachten zijn ongegrond.  Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Vincent […]

Lees verder