Recreatie standplaats

Opzegging huurovereenkomst vanwege herstructurering niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de opzegging van de huurovereenkomst door een herstructurering. Volgens de consument zegt de ondernemer de huurovereenkomst op, op grond van de Recron-voorwaarden, maar voldoet de ondernemer niet aan de vereisten. De ondernemer geeft aan dat het een rechtsgeldige opzegging is. De commissie oordeelt dat een herstructurering […]

Lees verder

Ondernemer zegt overeenkomst vanwege herstructurering te vroeg op waardoor opzegging niet rechtsgeldig is

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer het jaarcontract voor de staanplaats opzegt in verband met een herstructurering. De consument vindt dat de opzegging niet aan de Recron-voorwaarden voldoet. De ondernemer betwist dit en vindt dat de klacht ongegrond moet worden verklaard. De commissie oordeelt dat een herstructurering mogelijk is, als […]

Lees verder

Huurovereenkomst standplaats blijft rechtsgeldig doordat ondernemer met onjuiste grond heeft opgezegd

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer de huurovereenkomst heeft opgezegd, omdat de consument zelf heeft geadverteerd voor de verkoop van een chalet met behoud van standplaats, terwijl volgens de ondernemer alleen hij dit mag. Daarnaast zijn partijen het niet eens over de verkoopprijs van het chalet. De ondernemer geeft aan […]

Lees verder

Tussentijdse beëindiging van huuroverkomst

Waar gaat de uitspraak over De consument kreeg een standplaats toegewezen door de ondernemer. Niet veel later heeft de consument een woordenwisseling met de buurman. De ondernemer heeft daarvoor een oplossing aangedragen, maar is daar een paar dagen later op teruggekomen. Vervolgens kreeg de consument te horen dat hij zijn standplaats moest verlaten om gezeur […]

Lees verder

Te vroege opzegging van overeenkomst jaarplaats betekent geen tegemoetkoming in verplaatsingskosten

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het niet ontvangen van een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. De consument heeft de huurovereenkomst opgezegd. Hij stelt dat hij de overeenkomst van de ondernemer, vanwege een herstructurering, moest opzeggen. De consument heeft de overeenkomst in oktober 2018 opgezegd en vindt dat hij recht heeft op een […]

Lees verder