Vaatwasser

Overeenkomst wordt ontbonden na niet op te lossen foutmelding bij vaatwasser

Waar gaat de uitspraak over De vaatwasser die de consument bij de ondernemer koopt geeft een foutmelding die na meerdere pogingen om dit te herstellen, steeds weer terugkeert. De consument wil daarom de overeenkomst ontbinden en een vergoeding van door hem geleden schade. Nadat de Geschillencommissie Electro is ingeschakeld stemt de ondernemer in met ontbinding […]

Lees verder