Verbouwing

Lekkages aan uitbouw

Waar gaat de uitspraak over Lekkages aan uitbouw. Overeengekomen was overdekt terras. Van ondernemer mocht niet verwacht worden dat hij rekening hield met toekomstig gebruik van de ruimte in combinatie met een daarvoor ongeschikte – door een derde gerealiseerd – pui. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van in […]

Lees verder

Vloerverwarming niet geïsoleerd

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn het erover eens dat is overeengekomen: het aanleggen van vloerverwarming met isolatie op de gehele benedenverdieping met uitzondering van gang en het toilet. Gebleken is dat er geen isolatie is aangebracht. Aan het verweer van de ondernemer dat de consument heeft ingestemd met de gewijzigde vloerafwerking zonder isolatie […]

Lees verder

Wel of niet opgeleverd? Verbouwing op onderdelen niet goed uitgevoerd/ afgerond.

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt – samengevat – over door de aannemer niet afgeronde werkzaamheden en over gebreken, die niet of onvoldoende door de onderneming zijn hersteld. Klachten deels gegrond. Volledige uitspraak Behandeling van het geschil De commissie stelt vast dat op de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen […]

Lees verder

Had ondernemer in offerte aanpassing loodloketten moeten betrekken als onderdeel van de overeengekomen werkzaamheden. De commissie oordeelt van niet. Geen schending waarschuwingsplicht.

Waar gaat de uitspraak over Had ondernemer in offerte aanpassing loodloketten moeten betrekken als onderdeel van de overeengekomen werkzaamheden. De commissie oordeelt van niet. Geen schending waarschuwingsplicht. Volledige uitspraak Behandeling van het geschil De commissie stelt vast dat op de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO2010) van […]

Lees verder

Aanbouw onvoldoende goed afgewerkt en afrekening meerwerk. Klachten gedeeltelijk gegrond

Waar gaat de uitspraak De consument klaagt – samengevat – over door de aannemer niet afgeronde werkzaamheden en over gebreken, die niet of onvoldoende door de onderneming zijn hersteld. Klachten deels gegrond. Volledige uitspraak Behandeling van het geschil De commissie stelt vast dat op de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (COVO2010) […]

Lees verder

Hoogte eindafrekening. Meer- en minderwerk

Waar gaat de uitspraak over Consument betwist hoogte eindafrekening. Nu overeenkomst rechtsgeldig was en deze ook is nagekomen door de consument is er voor de commissie geen grondslag om een oordeel over de juistheid van de nacalculatie te geven. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil  Het geschil betreft klachten naar aanleiding van in opdracht van de […]

Lees verder

Schadevergoeding voor te laag geplaatste uitbouw

Waar gaat de uitspraak over Te laag geplaatste uitbouw. De ondernemer schoot tekort in de uitvoering van e overeenkomst door de kozijnen van de achterpui van de uitbouw zodanig te plaatsen dat niet meer voldaan kon worden aan de uitgangspunten voor de betonnen afwerkvloer. Schadevergoeding volgt. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft […]

Lees verder