verpleegkundige

Kwaliteit van wondzorg is niet onder de maat

Waar gaat de uitspraak over De kwaliteit van de wondzorg is volgens de commissie niet onder de maat geweest. Geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van de zorgaanbieder. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het […]

Lees verder

Bedreiging door verpleegkundige

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij door verpleegkundige is bedreigd. Ziekenhuis heeft ook de stelling van cliënt gemotiveerd betwist. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en OLVG, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij […]

Lees verder

Inschakelen deskundige noodzakelijk om te oordelen over moment toedienen diuretica

Waar gaat de uitspraak over In dit geschil zijn er eerder twee tussenadviezen gewezen. In het eerste tussenadvies is besloten dat een oordeel door een extern deskundige nodig is. In het tweede tussenadvies is besloten dat de zorgaanbieder een beroep mag doen op de geheimhoudingsplicht m.b.t. tot het medisch dossier van de moeder van cliënte. […]

Lees verder

Ziekenhuis deed na behandeling acute problemen te weinig om verergering  doorligwond te voorkomen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt was opgenomen geweest op de intensive care afdeling van het ziekenhuis. Tijdens de behandeling is een doorligwond ontstaan. Volgens cliënt had het ziekenhuis dat eerder moeten ontdekken en eerder wisselligging moeten toepassen. Dat zij dit niet hebben gedaan, heeft een negatieve uitwerking op zijn fysieke en psychische welzijn. […]

Lees verder

De klachten over de verpleegkundige zorg zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De klacht over de medische en verpleegkundige wijze waarop de echtgenote van klager gedurende haar opname in het ziekenhuis is behandeld, is ongegrond. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verslaglegging in het patiëntendossier onjuist is.   Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klager], wonende te [woonplaats], in zijn hoedanigheid […]

Lees verder

Geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor het overlijden van de moeder van klager

Waar gaat de uitspraak over De cliënte houdt het ziekenhuis aansprakelijk voor het overlijden van haar moeder. Door de betrokken artsen zijn geen fouten gemaakt. Het gekozen beleid is volgens voorschrift uitgevoerd. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], nabestaande van [cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Spaarne Gasthuis, gevestigd te Haarlem, (verder te noemen: […]

Lees verder