Warmtelevering

Geen sprake van evident onredelijke tarieven bij tariefsverhoging

Waar gaat de uitspraak over De consument is het niet eens met de tariefsverhoging voor de levering van warmte. Daarnaast vindt de consument de kosten voor de huur van de afleverset en het bedrag voor vastrecht koude veel te hoog. Hij stelt dat de tarieven niet worden onderbouwd door de ondernemer. De ondernemer stelt dat […]

Lees verder

Consument heeft recht op compensatie wegens storing in warmtelevering

Waar gaat de uitspraak over Na een storing in de warmtelevering van meerdere dagen doet de consument een beroep op de compensatieregeling zoals opgenomen in de Warmtewet. De ondernemer meent dat deze regeling niet van toepassing is omdat de levering niet geheel onderbroken is geweest en er geen sprake was van een ernstige storing. De […]

Lees verder

Onredelijk hoog verbruik leidt tot aanpassing jaarafrekening

Waar gaat de uitspraak over Volgens de afnemer is het verbruik van warmte te hoog, nu de knop van de verwarming kapot is geweest en zij de verwarming niet heeft kunnen gebruiken. Het verbruik is veel hoger dan voorgaande jaren en in verhouding tot andere bewoners. De afnemer wenst kwijtschelding van het in rekening gebrachte […]

Lees verder