Arbitraal Vonnis

Verwarmingsinstallatie moet herstelt worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de verwarmingsinstallatie in de woning. De beoogde temperatuur wordt niet behaald in meerdere kamers. De consument vordert herstel. De ondernemer voert aan dat de installateur meerdere malen langs is gekomen en dat de ondernemer een oplossing heeft aangeboden, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. De […]

Lees verder

Onbetaalde facturen moeten betaald worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over meerdere facturen die onbetaald zijn gelaten door de verweerder. De verweerder is in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren, maar heeft dit nagelaten. De commissie stelt haar bevoegdheid vast. Nu de verzoeker de verweerder van voldoende informatie heeft voorzien over het verschil tussen de rechtbank […]

Lees verder

Niet verschenen cliënt moet facturen en kosten betalen

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over meerdere onbetaalde facturen. De cliënt heeft geen verweer gevoerd. Het geschil is eerder aan de Rechtbank Amsterdam voorgelegd, die zich onbevoegd heeft verklaard om van de vordering kennis te nemen. De niet-weersproken vordering is toewijsbaar, nu deze niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt. Een deel van de […]

Lees verder

Declaraties van advocaat moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? Eiser heeft werkzaamheden verricht voor verweerder en verlangt thans – kort gezegd – een veroordeling van verweerder tot betaling van de drie hierna te noemen facturen met bijkomende kosten. De verweerder erkent een deel van de vordering, maar verwerpt declaraties waarvoor naar eigen zeggen geen opdracht is gegeven. De eis […]

Lees verder

Meervoudige klachten, meerdere gegrond

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft klachten over gebreken in de vloerverwarming, een te hoog gebruik van stadswarmte, dakgootschade, een stroring in MV-installatie en de aanplanting langs de erfgrens. Ten opzichte van de meeste klachten is vastgesteld dat er geen deugdelijk werk is geleverd. De ondernemer wordt in de gelegenheid gesteld om deze […]

Lees verder

Cliënten stellen advocatenkantoor aansprakelijk na instellen evident kansloze incidentele vordering bij rechtbank

Waar gaat de uitspraak over Het kantoor had volgens de cliënten een fout gemaakt door bij voorbaat een evident kansloze incidentele vordering in te dienen met als uiteindelijk gevolg dat de rechtbank de cliënten niet (meer) de gelegenheid heeft geboden verweer te voeren en de vordering van de wederpartij integraal heeft toegewezen. Voor de daardoor […]

Lees verder

Eiser heeft niet gehandeld als redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat, factuur wordt verlaagd

Waar gaat de uitspraak over Het geschil betreft de verleende rechtsbijstand van eiser aan verweerder. De eiser heeft een conceptbrief opgesteld die naar verweerders tegenpartij zou worden gestuurd. De verweerder dreigde met het nemen van een andere advocaat, aangezien de verweerder wilde dat de eiser de brief eerder zou versturen. De eiser vindt het daarom […]

Lees verder
1 2 3 6