Arbitraal Vonnis

Cliënten stellen advocatenkantoor aansprakelijk na instellen evident kansloze incidentele vordering bij rechtbank

Waar gaat de uitspraak over Het kantoor had volgens de cliënten een fout gemaakt door bij voorbaat een evident kansloze incidentele vordering in te dienen met als uiteindelijk gevolg dat de rechtbank de cliënten niet (meer) de gelegenheid heeft geboden verweer te voeren en de vordering van de wederpartij integraal heeft toegewezen. Voor de daardoor […]

Lees verder

Eiser heeft niet gehandeld als redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat, factuur wordt verlaagd

Waar gaat de uitspraak over Het geschil betreft de verleende rechtsbijstand van eiser aan verweerder. De eiser heeft een conceptbrief opgesteld die naar verweerders tegenpartij zou worden gestuurd. De verweerder dreigde met het nemen van een andere advocaat, aangezien de verweerder wilde dat de eiser de brief eerder zou versturen. De eiser vindt het daarom […]

Lees verder

Cliënt nalatig in verstrekken juiste inkomensgegevens voor toevoeging, moet openstaande declaraties betalen

Waar gaat de uitspraak over De advocaat klaagt over de onbetaalde declaraties voor werkzaamheden bij het bijstaan van de cliënt. Volgens de cliënt lag het gezinsinkomen onder de besproken inkomensnorm en daarom heeft de advocaat een toevoeging aangevraagd. Deze is uiteindelijk afgewezen omdat cliënt en zijn partner ruim boven de inkomensnorm verdienen. De cliënt stelt […]

Lees verder

Waterslag in cv installatie aanmerkelijk storend

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat – ook na enkele aanpassingen – nog altijd sprake is van waterslag die als aanmerkelijk storend wordt ervaren en bij een nieuwbouwwoning als de onderhavige niet behoeft te worden verwacht. De arbiters zijn van oordeel dat op grond van deze feiten en omstandigheden […]

Lees verder

Advocaat wordt in het gelijk gesteld, cliënt moet facturen betalen

Waar gaat de uitspraak over De advocaat heeft de cliënt bijgestaan in een aansprakelijkheids- en verzekeringsgeschil. De cliënt heeft een aantal declaraties onbetaald gelaten. De advocaat vordert betaling van het openstaande bedrag van € 14.683,64,–. De cliënt heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd en geeft aan zijn rechtsbijstandsverzekeraar opdracht te hebben gegeven de openstaande rekeningen van […]

Lees verder
1 2 3 6