Arbitraal Vonnis

Onderhoudstermijn vervallen; consument niet-ontvankelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. Consument heeft een klacht over de cementdekvloer die ondernemer heeft geplaatst. De vloer heeft scheuren die zich steeds uitbreiden. Consument heeft bij ondernemer geklaagd, maar ondernemer zou de klacht eenzijdig hebben afgesloten zonder naar de vloer te kijken. De ondernemer geef aan dat […]

Lees verder

Gebreken moeten worden hersteld

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een groot aantal gebreken, waaronder de afzuiging in de badkamer, de WTW installatie, de vloerverkoeling, stankoverlast door de afzuiginstallatie, een gebrek aan de buitendeur in de garage en gebarsten ruiten. De consument vordert herstel en een schadevergoeding. De ondernemer heeft tegen deze klachten geen verweer gevoerd. […]

Lees verder

Bij gebrek aan verweer is vordering toegewezen

Waar gaat de uitspraak over? De eiser vordert betaling van openstaande facturen. Aangezien er geen verweer is gevoerd heeft de commissie een verstekvonnis gewezen. De bevoegdheid van de commissie is vastgesteld. De vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. A.G.M. Zander te Oosterhout, die in het onderhavige geschil als arbiter optreedt, heeft het volgende vonnis […]

Lees verder

Evidente verschrijving in overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de opleverdatum. Volgens de consument is de woning niet binnen het aantal werkbare dagen opgeleverd. Daarbij verwijst de consument naar de weerregistratie van IGG Bouweconomie en een uitspraak van de Raad van Arbitrage uit 2021. De consument vordert een schadevergoeding van 0,25 promille per kalenderdag vanaf […]

Lees verder

Contractuele bouwtijd niet overschreden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de opleveringstermijn, die de ondernemer volgens de consument heeft overschreden. De consument verlangt hiervoor een schadevergoeding. De ondernemer betwist het standpunt van de consument, onder verwijzing naar een overzicht van onwerkbare dagen. Daarnaast stelt de ondernemer dat de boete lager zou moeten zijn dan de consument […]

Lees verder

Zonder opdrachtbevestiging komt onduidelijkheid over financiële afspraken in beginsel voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil vordert de advocaat het bedrag van een declaratie van de verweerder. De advocaat heeft de verweerder bijgestaan in twee gerechtelijke procedures. Volgens de verweerder zou een kantoorgenoot van de eiser de zaak behandelen en de eiser zou werkzaamheden hebben verricht zonder opdrachtbevestiging te hebben verstuurd. De verweerder […]

Lees verder

Overeenkomst tussen partijen niet duidelijk; deskundige onderzoekt

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. De ondernemer heeft werkzaamheden voor consument verricht en installaties gemonteerd. Partijen zijn na afloop niet met elkaar eens over de volgende punten: het naar behoren functioneren van de installaties, of consument voor één of twee installaties heeft betaald en wat er is afgesproken […]

Lees verder

Financiële gevolgen duidelijk vermeld in opdrachtbevestiging

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat om een overeenkomst van opdracht voor juridisch advies. De eiser is een advocaat en verweerster is een cliënt. De overeenkomst is samen met de algemene voorwaarden per mail naar verweerster gestuurd. Eiser heeft werkzaamheden verricht en na afloop een factuur opgestuurd naar verweerster. De factuur is niet […]

Lees verder
1 2 3 9