Arbitraal Vonnis

Opdracht aan advocaat reikt niet verder dan strikt overeengekomen, ook niet als er sprake is van tekorten en/of leningen uit het echtscheidingsconvenant

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een door de cliënte onbetaald gelaten factuur van de advocaat. De advocaat heeft aangevoerd dat de cliënte, ondanks herhaalde verzoeken tot voldoening daarvan, declaraties van de advocaat tot een totaalbedrag van € 5.761,11 niet heeft voldaan. De cliënte heeft via haar gemachtigde gesteld dat de advocaat ten […]

Lees verder

Advocaat staat nog steeds open voor een betalingsregeling; partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vaststellingsovereenkomst tussen aanbieder en consument. In dit geschil heeft aanbieder werkzaamheden verricht voor consument. Consument heeft vier facturen niet betaald. Ter zitting geeft consument aan dat zij deze niet kan betalen door haar financiële situatie. Aanbieder geeft aan dat zij meerdere malen een betalingsregeling […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om geschil te behandelen volgens arbitraal beding

Waar gaat de uitspraak over? De procedure begon toen verzoekster op 19 januari 2023 een geschil aanhangig maakte tegen verweerster. Verzoekster eiste betaling van een openstaande declaratie van €1.576,71, plus rente en buitengerechtelijke kosten. Ondanks herhaald verzoek tot betaling, bleef verweerster in gebreke. De commissie informeerde verweerster op 12 juni 2023 over het geschil en […]

Lees verder

Esthetisch gebrek valt niet onder SWK Garantie- en Waarborgregeling; consument krijgt wel schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft werkzaamheden voor consument uitgevoerd die volgens consument gebrekkig waren. Ook vindt consument dat ondernemer niet hetgeen heeft geleverd dat zij hebben afgesproken. Een deskundige heeft in deze zaak rapportage gedaan over zijn bevindingen over het geleverde werk. […]

Lees verder

Hoge energiekosten vallen buiten garantieregeling om; klacht ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument vindt dat zij schade heeft geleden door een gebrek aan de stadsverwarming-installatie die ondernemer in de woning heeft geplaatst. Het gevolg van die installatie is dat er hoge energiekosten in rekening zijn gebracht. Voor deze zaak is een […]

Lees verder

Ondernemer mag eenzijdig overeenkomst wijzigen als de noodzaak ervan aanwezig is

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de wijzigingen die de ondernemer wil doorvoeren contractueel gezien zijn toegestaan. Consument vindt dat ondernemer de wijzigingen eenzijdig in de overeenkomst heeft gewijzigd. De arbiters verklaren per klachtonderdeel of ondernemer beargumenteerd waarom de wijziging noodzakelijk is. De klacht wordt ten dele gegrond verklaard. De […]

Lees verder

Van ondeskundige consument kan niet worden verwacht dat hij bij een momentopname het stucwerk in alle facetten kan beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht de woning van consument te bouwen. Waaronder het stuken van de muren. Consument stelt dat er schade is ontstaan aan de muren na oplevering. De commissie heeft een deskundige een onderzoek laten uitvoeren naar […]

Lees verder

Binnen zonwering met zonwerend glas geen alternatief voor buiten zonwering; ondernemer moet schadevergoeding betalen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over hetgeen ondernemer in de woning van consument heeft geplaatst. Consument heeft gevraagd om een buiten zonwering, maar ondernemer heeft zonwerend glas in combinatie met binnen zonwering geplaatst. Een deskundige heeft naar de staat van de installatie gekeken en heeft een deskundigenrapport opgesteld. Dit rapport hebben de […]

Lees verder

Geen sprake van constructiefout balkons

Waar gaat de uitspraak over? Eerder hebben de arbiters een voorbeslissing genomen inzake de ontvankelijkheid. De Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE) heeft een geschil aanhangig gemaakt tegen de ondernemer betreffende de constructies van de balkons van de appartementen. De arbiters hebben bij voorbeslissing besloten dat de VvE ontvankelijk is in haar klacht. Naar het oordeel […]

Lees verder
1 2 3 13