Bindend Advies na Tussen Advies

  • Home >>
  • Bindend Advies na Tussen Advies

Commissie oordeelt inzake klacht over dakrandafwerking

Waar gaat de uitspraak over? Na het onderzoek en een rapport van de deskundige, concludeert de commissie dat de klacht over de dakrandafwerking ongegrond is. De dakrandafwerking is volgens de deskundige goed en voldoet aan de standaarden. Hoewel er kleine gebreken zijn zoals een scheurtje in de loodslabbe en een losgekomen gevelsteen, kan niet worden […]

Lees verder

Consument heeft recht op compensatieregeling na storing warmtepomp

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is het Bindend Advies van een eerder gegeven Bevoegdverklaring, Tussen Advies en Tussen Advies. Dit geschil vloeit voort uit een gebruiksovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het verhuren van een warmtepomp aan consument. Consument heeft voor een periode een storing gehad en wil […]

Lees verder

Klacht over serreprobleem ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betrof een serre waarbij een ruit uit de sponning was geraakt. De commissie heeft het tussenadvies van 17 april 2023 als leidraad genomen, waarin werd besloten tot een deskundigenonderzoek om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Volgens het deskundigenrapport was de constructie van de serre niet vormvast, […]

Lees verder
  • 29 augustus 2023
  • Groen

Vanwege vervanging hele dak kan deskundige werkzaamheden ondernemer niet meer beoordelen. Geen bewijs ondeugdelijk werk.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het overlagen van het dak. De consument stelt dat er veel schade is geleden vanwege lekkages die zijn ontstaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Omdat de consument inmiddels het hele dag heeft laten vervangen, kunnen de werkzaamheden die de ondernemer heeft uitgevoerd niet achteraf door […]

Lees verder

Schending geheimhoudingsplicht zorgaanbieder en recht op privacy klaagster

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft in hoofdzaak de wijze waarop de zorgaanbieder is omgegaan met privacygevoelige informatie van klaagster en haar kinderen, door zonder haar toestemming vertrouwelijke informatie te delen de client van de zorgaanbieder, de ex-partner van klaagster. Ook verwijt klaagster dat de nieuwe vriendin van haar ex-partner in hetzelfde gebouw […]

Lees verder

Consument levert geen documenten aan, klacht wordt ongegrond verklaard.

Waar gaat de uitspraak over? Voor dit geschil is een Tussen Advies op 12 februari 2023 gegeven. Daarin werd consument verzocht documenten aan te leveren die haar identiteit bevestigen. Dan pas zou de commissie over het geschil kunnen oordelen. In dit Bindend Advies blijkt dat consument de opgevraagde documenten niet heeft aangeleverd. Consument geeft aan […]

Lees verder
  • 6 april 2023
  • Post

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de installatie van een warmtepomp in de woning van de consument, waarbij de consument stelt dat de warmtepomp niet het beloofde rendement oplevert. Na diverse tussenadviezen en reacties van beide partijen, heeft de commissie besloten dat de klacht gegrond is en dat de overeenkomst wordt ontbonden. Dit […]

Lees verder