bindend advies na tussenadvies

  • Home >>
  • bindend advies na tussenadvies

Zorgaanbieder voldoende inspanning verricht deelname sportlessen cliënt te realiseren. Deelname lessen niet langer mogelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is het Bindend Advies op het eerder gegeven Tussen Advies. De cliënt heeft meerdere jaren bij de zorgaanbieder sportlessen/trainingen gevolgd. Na een schorsing van zes maanden in 2019 wegens fysiek en verbaal geweld jegens een cliënt/medewerkers is – nadat het gedrag van de cliënt niet is verbeterd – […]

Lees verder

Consument slaagt niet in leveren van bewijs van afwijzing vergoeding door luchtvaartmaatschappij

Waar gaat de uitspraak over? De terugvlucht werd geannuleerd. De vraag die partijen verdeeld houdt is of ondernemer dan wel de luchtvaartmaatschappij de gemaakte extra kosten door de annulering van de vlucht moet vergoeden aan de consument. De commissie heeft bij tussenbeslissing besloten dat de consument de ondernemer kan aanspreken indien de consument ten aanzien […]

Lees verder
  • 4 september 2023
  • Reizen

Makelaar heeft zorgplicht geschonden

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft eerder een tussenadvies gewezen. Naar aanleiding daarvan hebben partijen aanvullende stukken ingediend bij de commissie. De commissie is van oordeel dat de makelaar zijn zorgplicht heeft geschonden. De commissie stelt een door de makelaar te betalen schadevergoeding vast. De uitspraak Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Makelaardij […]

Lees verder

Ondernemer onterecht van mening dat herstel niet in redelijkheid van hem gevergd kon worden

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft eerder een tussenadvies uitgesproken. Daarin werd vastgesteld dat het geleverde product vanaf het begin een gebrek had. Partijen verschillen van mening over de aard en omvang van het gebrek en de herstelwerkzaamheden. Daarom heeft de commissie opdracht gegeven een deskundigenonderzoek te verrichten. Mede op basis van dat […]

Lees verder

Vordering wordt onvoldoende onderbouwd, zodat vordering niet voldaan hoeft te worden

Waar gaat de uitspraak over? Eerder in deze procedure is een tussenadvies gegeven. Daarin werd duidelijk gemaakt dat de commissie meer informatie verlangde. De verbruiker is voortijdig overgestapt naar een andere energieleverancier. Het bedrijf heeft naar aanleiding een opzegboete gevorderd, waartegen de verbruiker bezwaar maakt. De verbruiker heeft aangegeven de vergoeding alleen te willen betalen […]

Lees verder