bindend advies

Verzoek om informatie door nabestaande

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verlangt heldere informatie over de gewijzigde medicatie van de cliënt. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder terecht terughoudend is omgegaan als het gaat om inzage in het medisch dossier. Er is immers geen juridische grondslag waarop een nabestaande inzicht kan worden geboden. Tevens is de commissie van […]

Lees verder

Landelijk Protocol niet volledig gevolgd na val scooter, zorgaanbieder is tekortgeschoten

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is op een zaterdagnacht met een snorscooter gevallen. De cliënt is in de ambulance nagekeken, waarna hij door de politie is meegenomen naar het politiebureau. Cliënt is van mening dat de ambulanceverpleegkundige hem direct naar het ziekenhuis hadden moeten brengen. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt zorgvuldig […]

Lees verder

Geen schriftelijke afspraak, geen (extra) vergoeding voor consument bij herstructurering recreatiepark

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een geschil voorgelegd aan de commissie met betrekking tot de beëindiging van een overeenkomst voor een vaste staanplaats en de in verband daarmee gevorderde schadevergoeding. Volgens de consument had hij bij de aankoop van de staanplaats en stacaravan mondeling afgesproken met de vorige eigenaar dat hij bij […]

Lees verder

Ondernemer handelt in overeenstemming met tarievenregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt bezwaar dat de ondernemer jaarlijks achtmaal vastrecht in rekening brengt ten behoeve van de infrastructuur om het water te kunnen leveren naar het complex van de consument waarin zich acht appartementen bevinden, terwijl er maar één aansluiting is. De consument stelt dat de ondernemer slechts eenmaal vastrecht […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Doorverwijzing BOB was redelijk en cliënte is voor wat betreft de onderhandeling niet onder druk gezet

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte klaagt erover dat zij niet goed en volledig is geïnformeerd over de overdracht van controles via het Bevolkingsonderzoek in plaats van via ziekenhuis. Verder klaagt cliënte over het volgende. Nadat borstkanker is geconstateerd, zou cliënte onder druk zijn gezet om op korte termijn haar borst te laten amputeren. Cliënte […]

Lees verder

Zorgaanbieder voldoet aan inspanningsverplichtingen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor een litteken dat zij aan de operatie heeft overgehouden. Cliënte stelt ook dat zij tegen haar wens in is geopereerd door een chirurg in opleiding. Voor wat betreft de uiteenlopende meningen over het al dan niet tegen haar wil in onder narcose brengen van […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde medisch zorgvuldig, maar communicatie was gebrekkig

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt dat de operatie drie maanden vertraging heeft opgelopen, waardoor zij kosten heeft moeten maken. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder medisch zorgvuldig en conform protocol heeft gehandeld. De zorgaanbieder heeft echter op gebrekkige wijze gecommuniceerd met cliënte. Doordat de communicatie op essentiële momenten gebrekkig was, is […]

Lees verder
1 2 3 214