bindend advies

Cliënt geeft geen toestemming om medisch dossier vrij te geven; commissie kan geschil niet beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt vindt dat de declaraties van de zorgaanbieder onoverzichtelijk en oncontroleerbaar zijn. Daarnaast heeft de zorgaanbieder in strijd gehandeld met de door de cliënt ondertekende privacyverklaring door de diagnostische code 2902 (schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen) te delen met zijn zorgverzekeraar. Omdat de declaratie waarover wordt geklaagd niet is […]

Lees verder

Zorgaanbieder beroepsgeheim niet geschonden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt vindt dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door de politie informatie te verstrekken die niet nodig was voor de uitvoering van haar werk. Daarnaast heeft de zorgaanbieder ten onrechte tegenover het CBR aangegeven dat bij de cliënt sprake is van drugsmisbruik. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Operatie duurt slechts 1 uur en 6 minuten; chirurg niet aan inspanningsverplichting voldaan

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt dat de uitgebreide buikwandcorrectie niet het gewenste resultaat heeft gehad. Zij is vooraf onvoldoende geïnformeerd over de complicaties die zij na de operatie ondervindt, algehele gevoelloosheid van de buik en pijnklachten. De commissie heeft vastgesteld dat na de operatie het resultaat niet is wat cliënte, onder normale omstandigheden, […]

Lees verder

Consument vindt dienstverlening niet conform de Algemene Voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer tijdens de verhuizing van de consument. De consument beweert dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de Algemene Voorwaarden en de gemaakte afspraken. Bovendien stelt de consument dat de nagestuurde inventarislijst incompleet was en belangrijke waardes ontbraken. Daarnaast voelde de consument zich […]

Lees verder

Consument en ondernemer maakte fouten; ernst fouten loopt echter zo ver uiteen dat schadevergoeding niet aan de orde is

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een groepenkast bij de ondernemer. De consument is van mening dat de ondernemer de groepenkast intern verkeerd heeft aangesloten, waardoor de consument schade heeft opgelopen aan zijn apparatuur. De ondernemer voert aan dat de verantwoordelijkheid van de groepenkast bij de installateur ligt, nu deze stappen ter controle […]

Lees verder