niet-bindend advies

Ondernemer kon opvangrelatie niet meer scheiden van burenconflict met consumenten. Kans reëel onveilige situatie voor zoon consumenten ontstaat door onprofessionele benadering door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? De consumenten hebben het contract met de ondernemer ontbonden omdat zij het niet langer veilig achtten dat de zoon naar de opvang zou gaan. Er is sprake van een geëscaleerd burenconflict tussen ondernemer en consumenten in verband met de verbouwing van de woning van consumenten. Met betrekking tot de opvang […]

Lees verder

Ondernemer kon opvangrelatie niet meer scheiden van burenconflict met consumenten. Kans reëel dat onveilige situatie voor zoon consumenten ontstaat door onprofessionele benadering door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? De consumenten hebben het contract met de ondernemer ontbonden omdat zij het niet langer veilig achtten dat de zoon naar de opvang zou gaan. Er is sprake van een geëscaleerd burenconflict tussen ondernemer en consumenten in verband met de verbouwing van de woning van consumenten. Met betrekking tot de opvang […]

Lees verder

Kostenberekening door ondernemer is voor commissie niet te volgen

Waar gaat de uitspraak over De consument kreeg van de ondernemer te horen dat het afnemen van een halve dag niet mogelijk was. Daarop heeft de consument de overeenkomst opgezegd. Vervolgens heeft de ondernemer een berekening gemaakt waarbij meer uren worden gecompenseerd dan de overeengekomen uren. De commissie heeft geoordeeld dat van een compensatie van […]

Lees verder