niet-ontvankelijkverklaring

Cliënte niet-ontvankelijk: heeft niet eerder over deze klachtonderdelen geklaagd bij zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak  over? De cliënt is van mening dat er een onveilig leefklimaat heerst bij de zorgaanbieder en dat er sprake is van misstanden en structurele onderbezetting. De zorgaanbieder stelt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat zij deze klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. De commissie stelt […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: geschil niet binnen wettelijke termijn bij de commissie aanhangig gemaakt

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht, omdat hij zijn geschil niet binnen twaalf maanden na de datum waarop hij de klacht bij de zorgaanbieder heeft ingediend, bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. In februari 2018 heeft de cliënt de klacht ingediend bij de zorgaanbieder. Pas in […]

Lees verder

Niet doorlopen van interne klachtenprocedure ondernemer heeft hier tot niet-ontvankelijkheid geleid

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een valincident van de dochter van consument op de opvanglocatie waarna de plaatsingsovereenkomst door de consument is opgezegd, omdat hij gelet op handelen van de ondernemer geen vertrouwen meer in de ondernemer heeft. De ondernemer beroept zich erop dat de consument de klacht niet eerst bij de […]

Lees verder

Consument is op meerdere gronden niet-ontvankelijk in haar klacht

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de consument betreft de teruggelopen actieradius van de elektrische 45km brommobiel, die door haar is gekocht bij de ondernemer. Door de ondernemer is bij eerste gelegenheid aangevoerd dat de consument niet-ontvankelijk moet worden verklaard, en wel om twee redenen: de kwestie is thans geschikt waarbij de consument […]

Lees verder

Financieel belang te hoog

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een bouwkundige keuring die is uitgevoerd bij de aankoop van een huis. De consument stelt dat er verschillende gebreken over het hoofd zijn gezien bij de keuring. Volgens de ondernemer is het financieel belang in de zaak te groot. De commissie verklaart de consument niet ontvankelijk […]

Lees verder

Klacht over handelen BOA-medewerker kan niet worden behandeld

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument. Het gaat om een weigering door een BOA-medewerker om een opgemaakt proces-verbaal te corrigeren en aan te vullen. De ondernemer voert aan dat de consument niet-ontvankelijk is, omdat de commissie op grond van het reglement geen zaken behandelt die betrekking […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft uitsluitend niet-betaling factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de factuur die hij van zijn zorgverzekeraar heeft ontvangen voor consultatie door de crisisdienst tijdens de inverzekeringstelling van de cliënt. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klacht, aangezien de klacht slechts een factuurgeschil betreft en daaraan geen inhoudelijke klacht ten […]

Lees verder

Cliënte niet ontvankelijk in haar klacht; heeft oordeel op klacht niet afgewacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is van mening dat de zorgaanbieder een foute diagnose heeft gesteld en dat haar medisch dossier foutieve informatie bevat. De zorgaanbieder stelt dat de cliënte niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar klacht, omdat zij haar klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. Naar het oordeel van […]

Lees verder
1 2 3 9