niet-ontvankelijkverklaring

Consument geen belang bij verzoek vernietiging wijziging studiedagen. Ondernemer onvoldoende transparant over verrekening studiedagen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de ondernemer in strijd met de algemene voorwaarden heeft gehandeld door twee studiedagen in de opvangovereenkomst op te nemen en door niet transparant te zijn over de verrekening van deze studiedagen. De ondernemer stelt bij de invoering van de studiedagen toegelicht te hebben wat de reden […]

Lees verder

Commissie ziet geen reden in om zich nogmaals over het geschil te buigen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie heeft eerder uitspraak gedaan in het geschil tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie verklaarde de klacht van cliënt toen ongegrond. Cliënt stelt nu dat er gegevens bekend zijn geworden die de situatie veranderen en de klacht wel […]

Lees verder

Te laat indienen van geschil bij commissie. Niet verschoonbaar, advocaat had op geschilprocedure moeten wijzen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat in eerste instantie over de vraag of cliënte ontvankelijk is in haar klacht of dat zij het geschil te laat heeft ingediend bij de commissie. De zorgaanbieder stelt zich op het standpunt dat de cliënte niet ontvankelijk is in haar klacht, omdat zij die niet binnen twaalf […]

Lees verder

Klager overschrijdt termijn indiening bij de commissie; niet ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder heeft geleverd aan de broer van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder dat zijn broer ondanks ernstige klachten en zorgen niet naar het ziekenhuis werd gestuurd en vervolgens is overleden. De zorgaanbieder beroept zich op het feit dat de klager […]

Lees verder

Zorgaanbieder erkent fouten in handelswijze en biedt excuses aan; cliënt toch niet ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft meerdere klachten ingediend tegen de zorgaanbieder in het kader van de zorg die de zorgaanbieder had voor de vader van de cliënte. Ook zijn klachten ingediend over de wijze waarop de zorgaanbieder met de cliënte is omgegaan als wettelijk vertegenwoordiger van de vader van de cliënte. De […]

Lees verder

Klacht cliënt gaat over interne klachtenprocedure ziekenhuis; cliënt niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De klachten van cliënt betreffen (a) een onrechtmatige inzage in het patiëntendossier van cliënt, waardoor kennis over cliënt is terecht gekomen bij degene die op dat moment arbeidsrechtelijke stappen tegen cliënt ondernam, (b) de doorlooptijd van de interne klachtenprocedure, (c) de uitspraak van de klachtencommissie waarin geschilpunten niet zijn beoordeeld […]

Lees verder

Consument niet-ontvankelijk verklaard in geschil met telecomprovider over onterecht afgeschreven abonnementskosten

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draaide om afgeschreven abonnementskosten nadat de consument in december 2021 was overgestapt naar een andere provider. De nieuwe provider bevestigde de overstap, maar de ondernemer bleef maandelijks bedragen afschrijven. Nadat de consument het geld had teruggeboekt, ontving hij een dreigmail over mogelijke incasso. De ondernemer stelde dat de […]

Lees verder

Consument heeft klacht niet volgens voorwaarden ingediend

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betrof een overeenkomst waarin de ondernemer zich verplichtte om een opleiding Persoonlijk Begeleider te verzorgen tegen betaling van €2.950, maar de opleiding werd niet gevolgd. De ondernemer beweerde dat de consument niet-ontvankelijk was in haar klacht omdat zij niet eerst bij de ondernemer had geklaagd over de lopende […]

Lees verder
1 2 3 11