niet-ontvankelijkverklaring

Klachten over zorgverlening tegen de zorgaanbieder worden niet opnieuw behandeld

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klaagster is de cliënte (haar tante) niet goed verzorgd en hebben er meerdere mishandelingen en calamiteiten plaats gevonden tussen 2013 en 2021. Daarnaast zouden er, na het overlijden van de cliënte, eigendommen zijn verdwenen. De klaagster eist schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder veroorzaakt de klaagster veel overlast ten opzichte […]

Lees verder

Cliënt heeft geen redelijk belang bij uitspraak na eerdere beoordeling door klachtencommissie en Tuchtcollege

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is wegens een zeldzame aandoening voor behandeling doorverwezen naar het ziekenhuis. De cliënt verwijt het ziekenhuis dat aan hem geen topreferente zorg is verleend. Er werd verteld dat er een multidisciplinaire behandeling kon worden ingezet. Een multidisciplinair team heeft de cliënt niet gevonden. De cliënt heeft een klacht […]

Lees verder

Persoonlijke omstandigheden vormen geen uitzondering op 12-maanden termijn bij indienen klacht

Waar gaat de uitspraak over Twee ouders klagen over een verstoorde relatie met de zorgaanbieder. Dit raakte ook de kwaliteit van zorg van de kinderen. De klachten zijn volgens de klagers niet goed afgehandeld. Zij eisen een schadevergoeding. De zorgaanbieder wijst erop dat de klacht niet-ontvankelijk is, omdat de klacht te laat is ingediend. De […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk in klacht, omdat zij geen nabestaande of vertegenwoordiger van cliënt is

Waar gaat de uitspraak over De klaagster was een vriendin/eerste contactpersoon van de inmiddels overleden cliënt. Zij heeft een klacht over de zorgaanbieder bij de commissie ingediend. De cliënt heeft in een woonzorgcentrum van de zorgaanbieder gewoond. Volgens de klaagster is het doel van de klacht de zorg binnen de instelling van de zorgaanbieder te […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk, omdat zij niet heeft geklaagd bij klachtencommissie van zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft via de verzekeringsmaatschappij een rekening ontvangen over een consult met de neuroloog van de zorgaanbieder. Zij heeft de neuroloog alleen gesproken over het maken van een afspraak om de MRI-scan te bespreken. Zij vindt de rekening onterecht en overbodig. De zorgaanbieder vindt dat de klaagster niet-ontvankelijk verklaard […]

Lees verder

Klager niet-ontvankelijk in klacht, omdat aanvraag vervoersvoorziening niet onder werkterrein van commissie valt

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft een vervoersvoorziening aangevraagd bij de verweerder. De klager klaagt over het uitblijven van een beslissing op de aanvraag. Volgens de verweerder kan de commissie de klacht niet inhoudelijk beoordelen, omdat deze niet onder het werkterrein van de commissie valt. De commissie geeft aan dat in het regelement […]

Lees verder
  • 23 juli 2021
  • UWV