niet-ontvankelijkverklaring

Te laat bij de Commissie geklaagd

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft claim ingediend bij zorgaanbieder die door de verzekeraar is behandeld. De cliënt had 12 maanden de tijd om de klacht bij de commissie in te dienen. Deze termijn is overschreden. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] wonende te [woonplaats] en Stichting Zuyderland Medisch Centrum, gevestigd te Sittard […]

Lees verder

Klacht niet tijdig ingediend

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft niet tijdig de klacht bij de commissie ingediend. De cliënt heeft zelf bevestigd dat hij geen prijs stelt op inhoudelijke behandeling van de klacht door de zorgaanbieder. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], wonende te [woonplaats] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam (hierna te […]

Lees verder

Commissie verklaart consument opnieuw niet-ontvankelijk in de klacht

Waar gaat de uitspraak over? Het gaat in deze zaak om de door de consument gevraagde aansluiting op het waternet van de ondernemer. De ondernemer blijft, volgens de consument, weigeren om een aansluiting te realiseren voor water, ondanks dat dit in de Drinkwaterwet geregeld is dat consument daar recht op heeft. De ondernemer is van […]

Lees verder
  • 27 mei 2022
  • Water

Niet klager, maar mentor bevoegd om geschil in te dienen

Waar gaat de uitspraak over? De klager heeft meerdere klachten ten aanzien van de toediening van dwangmedicatie bij zijn echtgenoot. De zorgaanbieder stelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht, omdat zijn echtgenoot sinds 2019 een onafhankelijk mentor heeft. Volgens de commissie staat vast dat ten behoeve van de echtgenoot van klager mentorschap is ingesteld. […]

Lees verder

Klachten niet tijdig bij commissie ingediend of niet eerst aan zorgaanbieder voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster is ontevreden over de zorg die aan haar vader is verleend, voornamelijk wat betreft communicatie en de samenwerking. Volgens de zorgaanbieder is de klaagster niet-ontvankelijk in haar klachten, omdat zij een aantal klachtonderdelen niet eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend en het geschil niet tijdig aanhangig heeft gemaakt […]

Lees verder

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de schadevergoeding voor het missen van een vlucht. De consument heeft de klacht meer dan 12 maanden na het indienen van de eerste klacht bij de commissie ingediend. De consument is daardoor niet-ontvankelijk in haar klacht. De uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht […]

Lees verder

Cliënte niet-ontvankelijk: klacht niet binnen de geldende termijn bij de commissie ingediend

Waar gaat de uitspraak over? In januari 2017 heeft de cliënte haar klachten over de behandeling bij de zorgaanbieder kenbaar gemaakt. Na herhaaldelijke communicatie tussen de cliënte en de zorgaanbieder heeft de cliënte het geschil op 8 december 2020 bij de commissie aanhangig gemaakt. Dit is niet binnen de geldende termijn van twaalf maanden zoals […]

Lees verder