niet-ontvankelijkverklaring

Klacht gaat over beleid zorgaanbieder, maar Wkkgz gaat daar niet over

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder omdat zij vindt dat de herziening van de uitspraak van de klachtencommissie van de zorgaanbieder ongewenste gevolgen heeft voor de eerdere uitspraak. Zij eist dat de herziene uitspraak wordt aangevuld met een duidelijke uitspraak over de wenselijkheid van het plaatsen van […]

Lees verder

Grondpersoneel luchthaven draagt geen verantwoordelijkheid voor het te laat indienen van belastingaangifte consument

Waar gaat de uitspraak over? Door toedoen van grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij, had de consument onvoldoende tijd om op de luchthaven zijn aanvraag voor BTW teruggave te doen en daardoor heeft hij schade geleden. De commissie heeft tot taak geschillen te beslechten tussen consument/reizigers en een ondernemer die is aangesloten bij de ANVR voor zover […]

Lees verder
  • 20 januari 2022
  • Reizen

Cliënt is niet-ontvankelijk, want heeft al eerder een schikkingsvoorstel geaccepteerd

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is niet tevreden over een door de zorgaanbieder uitgevoerde kincorrectie en heeft een klacht ingediend. Hij eist een schadevergoeding. De cliënt heeft de klacht al eerder voorgelegd aan de zorgaanbieder en heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd. De commissie oordeelt dat de cliënt geen redelijk belang meer heeft bij een […]

Lees verder

Commissie ontvangt geen schriftelijke verklaring cliënte: klaagster niet-ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft een klacht ingediend omdat de zorgaanbieder haar niet voldoende informeert over de medische informatie van de cliënte. Volgens de zorgaanbieder is de klaagster niet bevoegd om deze informatie te krijgen omdat de cliënte hiervoor geen duidelijke toestemming heeft gegeven aan de zorgaanbieder. De commissie heeft de klaagster […]

Lees verder

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een cheque verstuurd naar zijn bank, en de brief is vermist geraakt. De consument wil dat de ondernemer de waarde van de cheque vergoed. De ondernemer doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument, omdat de klacht te laat bij de commissie is ingediend. De commissie verklaart […]

Lees verder
  • 14 januari 2022
  • Post

Cliënt moet eerst klachtenprocedure bij zorgaanbieder doorlopen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is overgebracht naar de zorgaanbieder vanwege vaatvernauwing en heeft meerdere hartoperaties gehad. Volgens de cliënt zijn er fouten gemaakt in zijn behandeling en probeert de arts dit goed te praten voor hemzelf en zijn collega’s. Volgens de zorgaanbieder wilde de cliënt niet naar de klachtencommissie van de zorgaanbieder […]

Lees verder

Cliënt had zelf mogelijkheid tot voorleggen klacht aan commissie kunnen onderzoeken

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door de zorgaanbieder aan zijn voet geopereerd, maar door de gebruikte schroef heeft de cliënt blijvende schade overgehouden. Volgens de cliënt is hij niet goed geïnformeerd over de mogelijke complicaties en risico’s. De ontstane schade is een fout en geen complicatie. Omdat de zorgaanbieder de cliënt niet […]

Lees verder

De partner van de cliënt is zelf geen cliënt

Waar gaat de uitspraak over De partner van de klager is meerdere keren bij de zorgaanbieder behandeld. Hierbij heeft de klager geen begeleiding gehad, terwijl hij hier wel om heeft gevraagd en de toestand van zijn partner een groot effect op hem heeft. De commissie moet beoordelen of ze bevoegd is om de klacht inhoudelijk […]

Lees verder

Voorzitter lokale oudercommissie niet bevoegd om namens centrale oudercommissie klacht in te dienen

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer beheert meerdere opvanglocaties waarvan de lokale oudercommissies verenigt zijn in een centrale oudercommissie. De centrale oudercommissie vindt dat de ondernemer hun onvoldoende heeft geïnformeerd over de nieuwe tarieven en openingstijden en dat hij onvoldoende onderbouwd heeft waarom hij het negatieve advies van de centrale oudercommissie heeft afgeslagen. Volgens […]

Lees verder