onbevoegdverklaring

Cliënt wil kosten prostitutiebezoeken vergoed krijgen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt wil een medische verklaring van de zorgaanbieder voor een rechterlijke procedure om kosten voor prostitutiebezoeken vergoed te krijgen. De zorgaanbieder doet een beroep op onbevoegdheid van de commissie, omdat de behandeling van de cliënt nooit van de grond is gekomen. Volgens de commissie is wel degelijk een behandelingsovereenkomst […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om wijze verlofaanvraag zorgaanbieder te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verblijft op basis van een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt wordt zijn privacy geschonden op het moment dat hij een verlofaanvraag doet, omdat die aanvraag in een stafvergadering wordt besproken waarbij personen aanwezig zijn die niet direct bij zijn behandeling zijn betrokken. De […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om toestelkredietovereenkomst te beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een toestelkredietovereenkomst tussen consument en ondernemer. De consument heeft echter het toestel aangeschaft bij een derde partij. Het apparaat van de consument vertoonde mankementen, waarnaar consument het apparaat ter reparatie heeft verzonden naar de derde partij. Tijdens de verzending is het apparaat vermist geraakt. Echter […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om geschil te behandelen volgens arbitraal beding

Waar gaat de uitspraak over? De procedure begon toen verzoekster op 19 januari 2023 een geschil aanhangig maakte tegen verweerster. Verzoekster eiste betaling van een openstaande declaratie van €1.576,71, plus rente en buitengerechtelijke kosten. Ondanks herhaald verzoek tot betaling, bleef verweerster in gebreke. De commissie informeerde verweerster op 12 juni 2023 over het geschil en […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om te oordelen of opzegboete van € 1.755,02 terecht is of niet

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst tussen consument en ondernemer. Na het niet leveren van de apparatuur door ondernemer heeft consument het abonnement opgezegd. Ondernemer heeft een opzegboete van € 1.755,02 aan consument opgelegd, omdat dit bij zakelijke abonnementen wordt gedaan. Consument stelt dat zij een particuliere overeenkomst met […]

Lees verder

Consument is geen contractpartij, commissie niet bevoegd om klacht te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? Onbevoegdheid. Naar de commissie begrijpt, verzoekt de consument de commissie zich uit te laten over een geschil dat betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, maar is de consument zelf geen contractspartij bij deze overeenkomst. Daartoe is de commissie niet bevoegd. De uitspraak Behandeling van het […]

Lees verder
  • 5 september 2023
  • Water

Extern onderzoeksbureau valt niet onder behandelovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De klager heeft eerder klachten ingediend bij de zorgaanbieder over de zorgverlening aan zijn moeder. Naar aanleiding van die klachten had de zorgaanbieder op advies van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen. De klacht van de klager ziet op dit onderzoek. De […]

Lees verder
1 2 3 5