onbevoegdverklaring

Commissie niet bevoegd om geschil te behandelen volgens arbitraal beding

Waar gaat de uitspraak over? De procedure begon toen verzoekster op 19 januari 2023 een geschil aanhangig maakte tegen verweerster. Verzoekster eiste betaling van een openstaande declaratie van €1.576,71, plus rente en buitengerechtelijke kosten. Ondanks herhaald verzoek tot betaling, bleef verweerster in gebreke. De commissie informeerde verweerster op 12 juni 2023 over het geschil en […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om te oordelen of opzegboete van € 1.755,02 terecht is of niet

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst tussen consument en ondernemer. Na het niet leveren van de apparatuur door ondernemer heeft consument het abonnement opgezegd. Ondernemer heeft een opzegboete van € 1.755,02 aan consument opgelegd, omdat dit bij zakelijke abonnementen wordt gedaan. Consument stelt dat zij een particuliere overeenkomst met […]

Lees verder

Consument is geen contractpartij, commissie niet bevoegd om klacht te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? Onbevoegdheid. Naar de commissie begrijpt, verzoekt de consument de commissie zich uit te laten over een geschil dat betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, maar is de consument zelf geen contractspartij bij deze overeenkomst. Daartoe is de commissie niet bevoegd. De uitspraak Behandeling van het […]

Lees verder
  • 5 september 2023
  • Water

Extern onderzoeksbureau valt niet onder behandelovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De klager heeft eerder klachten ingediend bij de zorgaanbieder over de zorgverlening aan zijn moeder. Naar aanleiding van die klachten had de zorgaanbieder op advies van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen. De klacht van de klager ziet op dit onderzoek. De […]

Lees verder

Commissie acht zich niet bevoegd om te beslissen over een verzekeringsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als  verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. De commissie is […]

Lees verder