onbevoegdverklaring

Geen overeenkomst tussen partijen

Waar gaat de uitspraak over? Er is geen overeenkomst gesloten tussen partijen. Er is dus nooit overeengekomen om eventuele geschillen door de Geschillencommissie te laten beslechten. De commissie verklaart zich onbevoegd om van het geschil kennis te nemen. De uitspraak De beoordeling van de bevoegdheid van de commissie Het Reglement van deze geschillencommissie luidt voor […]

Lees verder

Commissie onbevoegd: klacht ziet uitsluitend op gedragingen klachtenfunctionaris

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de gedragingen van de klachtenfunctionaris. Volgens de zorgaanbieder is de commissie niet bevoegd deze klacht te behandelen, omdat de klachtenfunctionaris onafhankelijk is en niet werkzaam bij de zorgaanbieder. Naar het oordeel van de commissie ziet de klacht van de cliënt niet op een gedraging van de […]

Lees verder

Commissie onbevoegd door schikking voorafgaand aan zitting

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt ten behoeve van haar zoon gebruik van de buitenschoolse opvang van de ondernemer. De ondernemer heeft de overeenkomst eind vorig jaar eenzijdig gewijzigd en daar is zij het niet mee eens. De consument had voorheen een contract voor 48 weken opvang en dit contract heeft de aanbieder […]

Lees verder

Aankoop gedaan door onderneming van consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een telefoon gekocht bij de ondernemer, welke binnen de garantietermijn kapot is gegaan. De ondernemer heeft de telefoon niet gerepareerd. Uit de overgelegde documenten blijkt dat het aannemelijk is dat de onderneming van de consument de aankoop heeft gedaan, waardoor de commissie niet bevoegd is om van […]

Lees verder

Verkeerde partij in de procedure betrokken

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over (de oorzaak van) corrosie aan een elektrische buitenboordmotor. De consument stelt dat er sprake is van non-conformiteit. De ondernemer stelt dat het gebrek niet valt onder de garantie en heeft uit coulance twee offertes uitgebracht ter reparatie. Daarnaast stelt de ondernemer dat de consument zich niet […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument wil een beroep doen op de fabrieksgarantie voor een gebrek aan de auto. In het reglement van de Geschillencommissie Voertuigen staat dat de commissie niet bevoegd is een geschil te behandelen indien het een geschil betreft met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw […]

Lees verder