onbevoegdverklaring

Klacht ingediend bij ondernemer, maar verhuurder is verantwoordelijk voor warmteverbruik

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de jaarnota voor het leveren van warmte door de ondernemer. Deze jaarnota bevat een onjuist aangeleverd warmteverbruik, waarbij een vast energieverbruik van 35% wordt gehanteerd. Zowel bij het afrekeningsbedrijf als bij de ondernemer kan niet worden uitgelegd waar die 35% op gebaseerd is. De ondernemer geeft […]

Lees verder

Commissie is onbevoegd, verweerder is niet aangesloten bij de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken

Waar gaat de uitspraak over De commissie moet beoordelen of zij bevoegd is om een oordeel over het geschil te geven. De verweerder heeft aangegeven dat hij een aanbieding is van Zorg Innovaties Nederland en dat die dus moet worden aangeschreven. De commissie oordeelt dat Zin Innovaties Nederland geen verzekerde zorg levert, maar deskundigenonderzoek in […]

Lees verder

Advocaat stelt rechtsbijstandsverzekeraar onterecht aansprakelijk voor openstaande declaraties van cliënt

Waar gaat de uitspraak over De advocaat klaagt over twee onbetaalde facturen door de cliënt. De advocaat heeft werkzaamheden verricht voor de cliënt, voor welke werkzaamheden de advocaat declaraties heeft verstuurd aan de cliënt. De advocaat stelt dat de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt verantwoordelijk gehouden kan worden voor betaling van deze declaraties. De rechtsbijstandsverzekeraar geeft […]

Lees verder

Commissie is onbevoegd in klacht over zorg die zorgaanbieder aanbiedt in kader van Jeugdwet

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft haar klacht, over de behandeling en het verblijf van haar minderjarige dochter bij de zorgaanbieder, bij de commissie ingediend. Echter, de zorgaanbieder vindt dat de commissie niet bevoegd is om dit geschil te behandelen. De zorgaanbieder maakt namelijk onderscheid in klachtenbehandeling tussen de verschillende soorten zorg die […]

Lees verder

Verweerster handelde niet als kandidaat-notaris maar als juridisch adviseur, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van dienstverlening door de verweerster en de berekeningen betreffende de erfbelasting. De verweerster vindt dat partijen een verschil van mening hebben over een deel van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is bevoegd om te oordelen in geschillen over (kandidaat-)notarissen. De commissie heeft […]

Lees verder

Cliënt maakt keuze voor geschillenbeslechting niet kenbaar, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over Het geschil betreft openstaande declaraties die de cliënt aan de advocaat moet voldoen. De advocaat stelt dat de commissie onbevoegd is om het geschil te behandelen. De cliënt moest uitdrukkelijke schriftelijke instemming voor de wijze van geschillenbeslechting geven. Ondanks herinneringen heeft de cliënt geen keuze gemaakt voor de wijze van […]

Lees verder