onbevoegdverklaring

Cliënt maakt keuze voor geschillenbeslechting niet kenbaar, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over Het geschil betreft openstaande declaraties die de cliënt aan de advocaat moet voldoen. De advocaat stelt dat de commissie onbevoegd is om het geschil te behandelen. De cliënt moest uitdrukkelijke schriftelijke instemming voor de wijze van geschillenbeslechting geven. Ondanks herinneringen heeft de cliënt geen keuze gemaakt voor de wijze van […]

Lees verder

Commissie kan klacht niet behandelen vanwege tbs-regime

Waar gaat de uitspraak over De cliënt verblijft bij de zorgaanbieder op grond van een tbs-maatregel. Hij is teruggeplaatst voor een time-out naar een gesloten afdeling bij verweerder. De cliënt is het niet eens met deze terugplaatsing. De klacht richt zich op de behandeling van cliënt en het daarop van toepassing zijnde Tbs-regime. Volgens de […]

Lees verder
1 4 5 6