Ontvankelijkheidverklaring

Mentor heeft klager volmacht verleend; klager ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen zorgaanbieder en cliënt. Klager wil namens zijn broer een klacht indienen bij de commissie. De klacht betreft het niet goed verzorgen van cliënt door zorgaanbieder. Zorgaanbieder stelt dat klager niet ontvankelijk is in zijn klacht, omdat de interne klachtprocedure niet gevolgd zou […]

Lees verder