ontvankelijkverklaring

Cliënt is ondanks uitspraak van Regionaal Tuchtcollege ontvankelijk in zijn klacht

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt verwachtte een vrijwillige behandeling te ondergaan, maar verwijt zorgaanbieder dat hij is aangemeld voor een gedwongen behandeling. Cliënt stelt door de zorgaanbieder onder druk te zijn gezet om een behandeling te accepteren die hij niet wilde. Zorgaanbieder stelt dat het Regionaal Tuchtcollege over dezelfde klachtonderdelen heeft geoordeeld en is […]

Lees verder

Cliënt ontvankelijk: procedure bij commissie is geen beroepsprocedure na oordeel klachtencommissie zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klachten. De cliënt heeft zijn klacht te laat ingediend bij de Klachtencommissie, waardoor de uitspraak van de Klachtencommissie moet worden vernietigd en cliënt alsnog niet ontvankelijk moet worden verklaard. Ook is de zorgaanbieder van mening dat de commissie […]

Lees verder

Klachtenprocedure bij Klachtencommissie staat los van geschillenprocedure bij Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht omdat de cliënt de klacht niet binnen de 12-maanden termijn aan de commissie heeft voorgelegd. Ook omdat de cliënt geen nieuwe feiten en omstandigheden heeft gepresenteerd om aan te nemen dat […]

Lees verder

Cliënt ook ontvankelijk in WMO-klachten

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft meerdere klachten over de zorg en begeleiding die hij van de zorgaanbieder heeft ontvangen en wil deze voorleggen aan de commissie. Na invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), kunnen alleen geschillen die betrekking hebben op de zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige Zorg […]

Lees verder
  • 21 december 2021

Klaagster is als derde contactpersoon toch belanghebbende van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat de zorgaanbieder de cliënte niet voldoende passende zorg heeft geleverd en dat er te veel insuline is toegediend. Volgens de zorgaanbieder heeft de klaagster de klachten niet binnen de 12-maanden termijn bij de commissie ingediend en is zij daarom niet-ontvankelijk in haar klacht. De klaagster stelt […]

Lees verder

Nabestaande cliënt mag een klacht indienen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster wil inzage in het medisch dossier van haar man, maar de zorgaanbieder weigert dit. De zorgaanbieder vindt het volmacht van de echtgenoot van de klaagster niet rechtsgeldig. De klaagster is het hier niet mee eens en heeft het geschil aan de commissie voorgelegd. De commissie oordeelt dat er […]

Lees verder