ontvankelijkverklaring

Ontvankelijkheid van klager in NIVRE Tuchtcommissie Geschil

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil ontstond doordat klaagster beweerde dat beklaagde, in verband met twee expertises met betrekking tot aanpassingen aan haar woning en de plaatsing van een badlift, in strijd handelde met de gedragsregels van NIVRE. Ze beweerde dat de expertises partijdig waren en in het voordeel van beklaagde werden uitgevoerd. Beklaagde […]

Lees verder

Sportactiviteiten vallen onder zorgovereenkomst, omdat deze mogelijkheid alleen openstaat voor cliënten van zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een Tussen Advies; het Bindend Advies volgt op een latere datum. In deze uitspraak oordeelt de commissie of zij wel of niet bevoegd is om over dit geschil te oordelen en oordeelt zij of cliënt wel of niet ontvankelijk is in zijn klacht. Cliënt heeft een zorgovereenkomst […]

Lees verder

Klacht ontvankelijk op basis van reglement commissie

Waar gaat de uitspraak over? De consument beklaagt zich over het feit dat de slimme meter niet uit te lezen is en stelt de ondernemer daar verantwoordelijk voor. De ondernemer is van mening dat niet zij, maar de netbeheerder verantwoordelijk is voor de werking van de meter en het netwerk waar deze op is aangesloten […]

Lees verder

Klaagster ontvankelijk: wel belang bij inhoudelijke uitspraak over cameratoezicht

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster heeft in de woning van de cliënt een camera geplaatst om te kunnen signaleren of de cliënt hulp nodig heeft. De zorgaanbieder heeft als voorwaarde voor het verlenen van zorg gesteld dat de camera tijdens zorgmomenten moet worden afgedekt. De commissie heeft zich afgevraagd of de klaagster nog […]

Lees verder

Aansluiting zowel zakelijk als privé; klacht kan worden behandeld

Waar gaat de uitspraak over? De vraag die moet worden beantwoord is of de consument ontvankelijk is in zijn klacht. Hierbij is relevant of de consument een zakelijk of persoonlijk contract heeft afgesloten. De commissie is van mening dat het contract zowel zakelijk als privé is. De klacht kan dus ook als een klacht van […]

Lees verder

Klachten met betrekking tot lichamelijk letsel worden niet behandeld door commissie

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een aanvaring met een treinconducteur bij het instappen in de trein. De ondernemer doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument. Volgens artikel 5b van het regelement van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer worden klachten met betrekking tot lichamelijk letsel niet behandeld door de commissie. De commissie […]

Lees verder

Cliënt is ondanks uitspraak van Regionaal Tuchtcollege ontvankelijk in zijn klacht

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt verwachtte een vrijwillige behandeling te ondergaan, maar verwijt zorgaanbieder dat hij is aangemeld voor een gedwongen behandeling. Cliënt stelt door de zorgaanbieder onder druk te zijn gezet om een behandeling te accepteren die hij niet wilde. Zorgaanbieder stelt dat het Regionaal Tuchtcollege over dezelfde klachtonderdelen heeft geoordeeld en is […]

Lees verder

Commissie bevoegd en cliënt ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een voorbeslissing. De cliënt klaagt over de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk en de commissie onbevoegd om het geschil te behandelen. Naar het oordeel van de commissie zien de klachten van de cliënt op de zorgovereenkomst en zijn de […]

Lees verder